Lektor

Märt Masso

Märt Masso

Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

Märdi uurimisvaldkonnad on individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted ning töötervishoid ja ‑ohutus. Valdkonna analüüsidega panustab ta sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ning tööandjatel head töötajad. Olles üle kümne aasta tegutsenud tööpoliitika valdkonna eksperdina, on Märt osalenud erinevates uurimis- ja analüüsiprojektides nii Eesti ülikoolide ja riigiasutuste kui ka välisorganisatsioonide juures. Selline mahukas kogemus on andnud talle põhjalikud teadmised valdkonnast, selle poliitikast ja analüüsidest. Tal on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist, kus ta õppis sotsioloogiat ja kõrvalerialana majandust. Magistrikraadi on ta kaitsnud Kesk-Euroopa Ülikoolis sotsioloogia ja sotsiaalantropoloogia erialal. 2005. aastal alustas ta doktoriõpinguid Tartu Ülikoolis.