• Martti Kiisa

    Martti Kiisa

    Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor.

Martti Kiisa töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektorina ja ehitusinstituudi professorina. Erialases töös on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud ehitiste (valdavalt sillad ja hooned) seisukorra hindamisele ja nende proovikoormamisele ning ehitusvaldkonna rakendusuuringute läbiviimisele. Martti on omandanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2011. aastal, olles eelnevalt lõpetanud samas koolis õpingud bakalaureuse- (2003) ja magistritasemel (2005).

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt