Lektor

Martti Kiisa

Martti Kiisa

Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor

Martti Kiisa töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektorina ja ehitusinstituudi professorina. Erialases töös on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud ehitiste (valdavalt sillad ja hooned) seisukorra hindamisele ja nende proovikoormamisele ning ehitusvaldkonna rakendusuuringute läbiviimisele. Martti on omandanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2011. aastal, olles eelnevalt lõpetanud samas koolis õpingud bakalaureuse- (2003) ja magistritasemel (2005).

Advertisement banner