Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.04.2021 - 06.05.2021 Registreerimise lõpp: 04.05.2021 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 995 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 14. aprillini Soodushind: 795 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Täiendkoolitus annab kokku 26,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Arenguprogramm toimub tulenevalt kehtivatest piirangutest online keskkonnas!

Täiendõppe eesmärk on anda ülevaade erinevate ehituskonstruktsioonide füüsikalistest omadustest, levinud profiilidest, liitepunktide problemaatikast, parameetritest ja erinevustest koos selgitustega, mida, kus ja mis eesmärgil kasutatakse. Lisaks konstruktsioonide käitumisest nende koormamisel ja avariiolukorras (nt. tulekahjus).
Täiendavalt saab teada hoonetele mõjuvatest koormustest, nende arvutamise põhimõttetest ja omavahelisest kombineerimisest ning vundamendi ehitusest Eestis.

Koolitus on suunatud ehitusjuhtidele, projekti- ja objektijuhtidele ning arhitektidele projektide paremaks mõistmiseks.

Koolituse läbinu teab lahendusi praktikas sagedamini esinevatele murekohtadele.

Programmi sisukaid ja mitmekesiseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Martti Kiisa PhD, Mihkel Kiviste PhD, Andri Väljaots, Tõnu Peipman ja Mait Mets PhD.

Programmi teemad jagunevad viieks koolituspäevaks.

Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Põhjalikult käsitletakse teemasid:

 • Hoonetele mõjuvad koormused (omakaalu-, kasus-, lume- ja tuulekoormus), nende arvutamise põhimõtted ja koormuste omavaheline kombineerimine
 • Raudbetoonkonstruktsioonide töötamise põhimõtted, betooni tugevusomadused ja neid mõjutavad tegurid. Raudbetooni kahjustumismehhanismid, nende tekkepõhjused ning remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted. Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted.
 • Teraskonstruktsioonide töötamise põhimõtted
 • Puitkonstruktsioonide eripärad, mehaanilised omadused ja arvutamine
 • Vundamendi ehitus (madalvundamendid, vaivundameneid ja süvendid), Eesti kivimite geotehnilised omadused (pinnased – liiv, moreen, savi ( NC ja OC ), turvas; kalju – lubjakivi, liivakivi jne).

Osalemistasu on 995 €+km (sooduspakkumistega liitujale 795 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 159€+km).

Programm koosneb viiest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi.

Õppe kogumaht 25 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 5 õppepäeva.

Sihtrühm: Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, arhitektid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Advertisement banner

Programm

15.04.2021

1. ÕPPEPÄEV (tulenevalt piirangutest toimub päev online-koolitusena): Hoonetele mõjuvaid koormuseid, nende arvutamise põhimõtted ja omavaheline kombineerimine (4,8 TP)


 • Martti Kiisa

  Martti Kiisa

  Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor

Koolituspäeva eesmärgiks on käsitleda tähtsamaid hoonetele mõjuvaid koormuseid, mille käigus vaadeldakse ülevaatlikult omakaalu-, kasus-, lume- ja tuulekoormuste määramise aluseid. Tegemist on baasteadmisi meelde tuletava koolituspäevaga. Käsitlemist leiavad nii üksikkoormuste arvutamise põhimõtted kui ka koormuste omavaheline kombineerimine. Vaadeldakse näiteid ehitiste varingutest ning tüüpsetest probleemidest.

PROGRAMM

09.45 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda

10.00 – 11.30
Tähtsamaid hoonetele mõjuvaid koormused

 • Sissejuhatus
 • Näiteid ehitiste varingutest
 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
 • Nõuded projekteerimisel
 • Arvutuskriteeriumid
 • Koormuste kombineerimise alused
 • Terminid
 • Koormuste liigitus
 • Koormuste esitamine ja koormuskombinatsioonid
 • Omakaalukoormus
 • Omakaalukoormuse olemus ja määramine

11.30 – 11.45
Virgutuspaus

11.45 – 13.15
Koolitus jätkub

 • Hoonete kasuskoormus
 • Kasuskoormuse määramise alused
 • Vähendustegurite kasutamine
 • Pindade kasutusklassid ja nende sidumine koormustega
 • Lumekoormus
 • Lumekoormuse määramise põhimõtted
 • Lumekoormus maapinnal
 • Lumekoormus hoone katusel
 • Kohalikud mõjurid
 • Erandlikud tingimused
 • Tuulekoormus
 • Tuulekoormuse olemus
 • Maastiku mõju tuulekoormusele
 • Tuulekoormus rõhuna

21.04.2021

2. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA - Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine (8TP)


 • Mihkel Kiviste

  Mihkel Kiviste

  TalTech Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekava juht (PhD, MSc)

Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega.

PROGRAMM

9.45 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda

 10.00 – 12.00
Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine

 • Raudbetooni töötamise põhimõte
 • Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused
 • Betooni koostis ja struktuur
 • Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad tegurid
 • Betooni survetugevusklassid
 • Armatuurteraste põhimõtteline jaotus, nomenklatuur, projektis kasutatavad tugevusenäitajad ja funktsionaalne liigitus raudbetoonis
 • Armatuuri kaitsekiht. Raudbetoonkonstruktsiooni kestvus: Keskkonnaklassid

12.00 – 12.45
Toekas kohvipaus

12.45 – 14.15
Koolitus jätkub

 • Raudbetooni kahjustumismehhanismid ja nende tekkepõhjused
 • Inimlikud põhjused raudbetooni kahjustuste tekkes
 • Armatuurterase korrosioon raudbetoonis
 • Raudbetooni remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted

14.15 – 14.30
Paus

14.30 – 16.00
Koolitus jätkub

 • Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted
 • Lihtsamad näited paindele töötava elemendi arvutustest
 • Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi kandevõime arvutused
 • Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi tõmbearmatuuri pindala dimensioneerimise arvutused

29.04.2021

3. ÕPPEPÄEV (tulenevalt kehtivatest piirangutest toimub õppepäev online koolitusena): Teraskonstruktsioonid (3,7 TP)


Koolituse eesmärk on tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel teraskonstruktsioonidega. Käsitledes kogu protsessi - dokumentatsioonist, projekteerimisest, hinnapäringute tegemisest, suhtlusest alltöövõtjatega, tootmisest, pinnaviimistlusest, kinnitusvahendite ja paigalduseni.

PROGRAMM

09.45 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda

10.00 – 12.00
Teraskonstruktsioonid

 • Teraskonstruktsioonidele esitatavad nõuded ehituses - standard EN 1090
 • Tehase tootmisohje (FPC - Factory Production Control)
 • CE märgis ja toimivusdeklaratsioon
 • Materjalide sertifikaadid ja enamlevinud profiilid ehituskonstruktsioonides
 • “Must” vs “roostevaba” teras
 • Keevitusprotseduurid ehk WPS-id ja heakskiidu protokollid WPQR-id
 • Keevituse protsessid ja asendid
 • Keeviste tähistamine
 • Keevitaja sertifikaat

12.00 – 12.45
Lõuna

12.45 – 14.45
Koolitus jätkub

 • Pinnaviimistlus - keskkonna- ja kestvusklassid
 • Pulbervärvimine, vedelvärvimine, kuumtsinkimine, tuletõkkevärvimine, nende kombinatsioonid - millega on tegemist ja millal midagi eelistada
 • Pinnaviimistluse raportid - mida sisaldavad, mida peaks sisaldama ja mida jälgida
 • Koostude/detailide pakkimine, transport, ladustamine, troppimine, tõstmine, paigaldus
 • Objektil keevitmine
 • Millist infot peaks sisaldama korrektselt tehtud hinnapäringud
 • Enamlevinud vead projekteerimisel ja mida peaks arvestama

05.05.2021

4. ÕPPEPÄEV (tulenevalt piirangutest toimub päev online-koolitusena): Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine (4TP)


PROGRAMM

10.00 - 13.30 Park Inn by Radisson Central konverentsikeskus, (Narva mnt 7c, Tallinn)

09.30 - 10.00
Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10.00 - 11.30
Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine

 • Puidu kui loodusliku materjali eripärad
 • Puidu mehaanikalised omadused
 • Täispuitmaterjalid
 • Liimpuit
 • Ristkihtpuit
 • Puidupõhised plaatmaterjalid
 • Koormusolukorrad puitkonstruktsioonide arvutamisel
 • Käitumine avariiolukorras (tulekahju)

11.30 - 12.00
Toekas kohvipaus

12.00 - 13.30
Koolitus jätkub

 • Terasest taridetailid puidu liidetes
 • Liimpuitraamide tüübid
 • Liimpuitraamide arvutamine
 • Puitkatuste konstruktsioonid
 • Sarikate ja penniga katuse arvutus

06.05.2021

5. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA - Vundamendi ehitus Eestis (6,3TP)


 • PhD Mait Mets

  PhD Mait Mets

  Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja

PROGRAMM

09.45 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda

 10.00 – 12.00
Vundamendi ehitus Eestis

 • Eesti geoloogiline ehitus
 • Eesti kivimid - geotehnilised omadused ja nende hinnang
  - Kalju – lubjakivi, liivakivi jne.
  - Pinnased – liiv, moreen, savipinnased ( NC ja OC ), turvas

12.00 – 12.45
Lõuna

12.45 – 14.45
Koolitus jätkub

 • Vundamendid
  - Madalvundamendid
  - Vaivundamendid
  - Süvendid
 • Ehituskogemus
  - Madalvundamendid (Kaarma kirik, Välisministeerium, ETKVL, Viru, Pärnu - Tallinna mnt jne)
  - Vaivundamendid (Linnahall, Tallinna kesklinn, Sõle tn., Lido Õlletehas)
  - Süvendid (Pärnu vallikraav, Lilleküla, Marija Teater)
 • Diskussioon + küsimused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

5

Sihtrühm:

Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Programm koosneb viiest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi. Õppe kogumaht 25 AT, interaktiivne loeng/online-loeng ning auditooriumi kaasatus Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud viis õppepäeva. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse programm veebi ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.