Lektor

Silja Soon

Silja Soon

Tööinspektsioon, Töötervishoiualase järelevalve talitus, juhataja

Silja Soon on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1992. aastal 1995. aastal alustas ta tööd Tööinspektsioonis tööinspektorina ning tema peamiseks tööülesandeks oli kutsehaigestumise juhtumite uurimine. 2006. aastast töötas ta 3,5 aastat Eesti Maaülikooli töökeskkonna peaspetsialistina, kus ta ehitas üles toimiva töötervishoiu- ja tööohutuse süsteemi. 2010. aastal naasis ta Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialisti ametikohale. Alates septembrist 2014. juhib Silja Soon Tööinspektsiooni töötervishoiu järelevalve talitust, mille peamisteks ülesanneteks on kutsehaigestumise juhtumite uurimine ning järelevalve läbiviimine, mille fookus on just töötervishoid, et aidata riigis kaasa nii registreeritud kui ka registreerimata tööga seotud haigestumiste vältimisele.

Advertisement banner