Lektor

Triinu Järviste

Triinu Järviste

advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige, Tartu Ülikooli konkurentsiõiguse lektor

Triinu Järviste on vandeadvokaat, assotsieerunud partner ja konkurentsiõiguse meeskonna juht TGS Baltic advokaadibüroos. Ta on kogemustega konkurentsiõiguse spetsialist, kes on nõustanud ja esindanud kliente kõikides konkurentsiõiguse valdkondades. Tal on pikaajaline klientide esindamise kogemus konkurentsivastaste tegevustega seotud kriminaalmenetlustes, konkurentsirikkumistega seotud menetlustes Konkurentsiametis ja kohtutes, nii ühinemise kontrolli menetlustes kui ka konkurentsiõigusest tulenevate nõuete menetlustes tsiviilkohtutes. Lisaks on Triinu Järvistel laialdased kogemused, et abistada äriühinguid nende igapäevase majandustegevuse konkurentsiõiguse nõuetega vastavusse viimisel. Triinu Järviste on ka Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige ja konkurentsiõiguse lektor Tartu Ülikoolis.

Advertisement banner