Uus äriregistri seadus

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 11.11.2022 - 11.11.2022 Registreerimise lõpp: 10.11.2022 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 10. novembrini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Uus äriregistri seadus

Ühingute tegevust puudutav seadusandlus läbis Justiitsministeeriumi juhtimisel süsteemse ja sisulise analüüsi ning täiesti uus äriregistri seadus kiideti 2022. a kevadel Riigikogus heaks.

Äriregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet Eesti õiguse järgi asutatud eraõiguslike juriidiliste isikute, Eestis tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingute filiaalide kohta. Äriregistri seadus sätestab äriregistri andmekoosseisu, kannete tegemise ja registri pidamise korra, järelevalve ja vastutuse.

Alates 1. veebruarist 2023 hakkavad kõikidele registris olevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele kehtima ühtsed reeglid. Samas säilitab ühtne register erinevate organisatsioonide eripäradest tulenevad võimalused. Uue seaduse põhieesmärk on e-äriregistris ettevõtjatele uute võimaluste loomine ja aruandlusdistsipliini parandamine.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest äriregistri seadusest (493 SE, vastu võetud 13.04.22), mille olulisemate teemadena võib välja tuua järgmise:

 • majandusaasta aruande esitamata jätmise puhul rakenduvad sanktsioonid;
 • registrist kustutamise lihtsustumine ja kiirendamine majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu;
 • osaühingu miinimumkapitali nõude kaotamine;
 • osanike nimekirja pidamine äriregistris;
 • osaühingute mitterahalise sissemakse audiitorkontrolli kohustuslikkuse nõude kaotamine;
 • osaühingu ja aktsiaseltsi netovara nõude muutmine;
 • muudatused juriidiliste isikute likvideerimise korras ja likvideerimisaruannete koostamisel.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Äriregistri seaduse muudatused


10:00 - 12:00

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

 • majandusaasta aruande esitamata jätmise puhul rakenduvad sanktsioonid;
 • registrist kustutamise lihtsustumine ja kiirendamine majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu;
 • osaühingu miinimumkapitali nõude kaotamine;
 • osanike nimekirja pidamine äriregistris;
 • osaühingute mitterahalise sissemakse audiitorkontrolli kohustuslikkuse nõude kaotamine;
 • osaühingu ja aktsiaseltsi netovara nõude muutmine;
 • muudatused juriidiliste isikute likvideerimise korras ja likvideerimisaruannete koostamisel.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Raamatupidajad, audiitorid, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud, aktsionärid, advokaadid, juristid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtunikuabid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid ja teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi