Üldinfo

Toimumise kuupäev:
12.10.2017
Registreerimise lõpp:
18.09.2017
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
209 € + km

Avaliku teenistuse seadust ja töölepingu seadust järgides esineb mitmeid tüüpvigu. Kuidas neid vältida ning millised on võimalikud lahendused? Mida õppida viimastest aktuaalsetest töövaidlustest? Milliseid muudatusi toob kaasa uus töövaidluste lahendamise seadus?

Koolituspäevale on oodatud avaliku sektori personalijuhid ja -spetsialistid.

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi nõuandeid, kuidas seadusi korrektselt rakendada.

Koolituspäeva läbinu teab, millised on peamised erinevused ATS-i ja TLS-i vahel. Lisaks saab teada, mis muutub töövaidluste lahendamise seaduses.

Koolituspäeva viib läbi Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent ning hinnatud lektor Gaabriel Tavits.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 12:00

Avaliku teenistuse seaduse ning töölepingu seaduse edukas koostoimimine asutuses

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 • Töölepingu sõlmimine, töölepingu tingimuste formuleerimine. Töö sisemise korraldamise reeglid ja tüüptingimused
  - Ametniku teenistusse võtmine. Ametisse nimetamise haldusakti tingimused ning nende muutmine
 • Töö- ja puhkeaja korraldamine
  - Töö- ja puhkeaja kokkulepped töölepingus. Ületunnitöö tegemine ja kompenseerimine. Kaugtöö tagamise võimalused. Öötöö- ja öötöötaja mõiste ja selle sisu
  - Töö- ja puhkeaja korraldamine ametnikele. Ületunnitöö, valveaja ja summeeritud tööaja arvestamise kohaldamine
 • Töö- ja teenistussuhte lõpetamine
  - Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel: põhjused, tähtajad
  - Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel: põhjused, tähtajad
 • Töö- ja teenistussuhtest tulenevate vaidluste lahendamine
  - Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis: avalduse formuleerimine ja nõuete esitamise tähtajad. Töövaidluste lahendamise seaduse muudatused
  - Teenistussuhtest tulenevate vaidluste lahendamine: halduskohtusse pöördumine, tähtajad, esitatavad nõuded

12:00 - 13:00

Rikkalik lõunapaus restoranis Senso

13:00 - 15:00

Avaliku teenistuse seaduse ning töölepingu seaduse edukas koostoimimine asutuses

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Personalijuhid, personalispetsialistid, raamatupidajad ning teised, kes tegelevad avalikus sektoris personalitööga
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 27.09.2017; 50% maksumusest ajavahemikul 28.09 – 04.10.2017. Kui loobutakse hiljem kui 04.10.2017 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.