Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.04.2022 - 13.04.2022 Registreerimise lõpp: 12.04.2022 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 12. aprillini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest

Eestis kui e-riigis on rakendatud meditsiinis juba aastaid erinevaid digitaalseid lahendusi, mille eesmärk on tõsta tervisekorraldusprotsesside efektiivsust, aidata kaasa ravi järjepidevuse, teenuse õigeaegsuse ning patsientide rahulolu edendamisele. Erinevad e-teenused võimaldavad pakkuda kvaliteetsemat tervishoiuteenust ning annavad raviprotsessist ja terviseandmetest hea ülevaate, mis omakorda aitab kokku hoida nii meditsiinitöötajate kui ka patsientide aega. Millised on tervishoius olemasolevad e-lahendused ja kuidas neid kasutada?

Koolituse eesmärk on tutvustada, kuidas toimib e-tervis ja digitaalne tervishoiusüsteem Eestis ning kuidas liiguvad andmed erinevate osapoolte vahel nii tehniliselt kui õiguslikult.

Koolitusel osalenu oskab integreerida enda töösse erinevaid (e-)tervise lahendusi; mõistab erinevate e-lahenduste olemust ja nõudeid; teab mis on tema õigused ja kohustused patsiendile teenuse osutamisel, sh patsiendi andmete pärimisel ning edastamisel; mõistab, kuidas liiguvad meditsiiniandmed tervishoiuteenuse osutaja ning erinevate riiklike institutsioonide vahel ning teab, mis teenused on tänaseks Eesti rakendatud ja kuidas need toimivad.

Praktilisi teadmisi jagab Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli protsessi- ja kvaliteedijuht Mari Asser, kes on ühtlasi töötanud tervishoiuandmete kogumise ülesehitamisega tervise infosüsteemi vaatest ning osalenud mitmete digitaalse tervishoiu ja registrite seaduste välja töötamisel. Mari on Tartu Ülikooli Õigusteadtuste magister ning tema uurimisvaldkond on keskendunud meditsiiniõigusele.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.
Advertisement banner

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:50 - 10:00

Meditsiini infosüsteemidest


10:00 - 11:45

 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • E-tervise ülesehitus Eestis
 • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
 • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?

Paus


11:45 - 12:15

Koolitus jätkub


12:15 - 14:00

Mari Asser
Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus - tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
 • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas - teenused arsti töölaualt patsiendini

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Meditsiinivaldkonna töötajad, sh arstid, perearstid, õed ning polikliinikute ja teiste terviseasutuste töötajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, sekretärid ja kõik teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi