Projektijuhi arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.03.2023 - 13.03.2023 Registreerimise lõpp: 12.03.2023 Kestvus: 18 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 687 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 19. märtsini Soodushind: 567 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Projektijuhi arenguprogramm

Projektijuhi ülesandeks on tagada projekti tööde juhtimine selliselt, et saavutatakse projekti esialgu kokkulepitud eesmärk, eelnevalt kokkulepitud eelarve ja tähtajaga. Tihti võib tunduda, et projekitjuhtimisel tuleb vaid teiste tööl silma peal hoida. Tegelikkuses nõuab projektijuhtimine aga kogemust ja teadmisi, et kõike samaaegselt hallata ning see on üks baasokustest, mida igaüks, kelle töö üks osa on seotud ideede elluviimisega, peaks valdama.

Läbimõeldud ja tulemuslik projektijuhtimine suurendab eduvõimalusi ja aitab projekte eesmärgipäraselt, tähtaegselt ja eelarve piires tulemuslikult juhtida.

3-päevase arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele praktilised oskused projektide plaanimisest ning juhtimisest nii, et nad oleksid peale koolitust võimelised projekte efektiivselt ning ajasäästlikult ellu viima.

Programmi sisukaid õppepäevi viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna projektijuhtimise ja äriprotsesside juhtimise lektor ja väärtusliku kogemuspagasiga praktik Algis Perens.

Arenguprogrammi läbinu:

 • oskab õigesti sõnastada projekti põhjustavat probleemi või vajadust projekti käivitamiseks;
 • teab, milles on vaja kokku leppida projektis osalevate töötajate otseste juhtide ja projektgrupi liikmetega;
 • teab, millised on erinevates projektides tehtavad tüüpvead ja oskab neid vältida;
 • oskab koostada projekti lähteülesannet;
 • teab, keda kaasata lähteülesande koostamisse;
 • oskab õigesti sõnastada projekti eesmärki;
 • oskab koostada projekti plaani ja teeb seda õiges järjekorras;
 • teab, kuidas toime tulla huvigruppidega;
 • oskab lähtuvalt prioriteetidest teha projekti plaanimisel õigeid otsuseid;
 • teab, kuidas tuleb läbi viia projekti riskide analüüs;
 • oskab riske hinnata nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt;
 • oskab lähtuvalt riskist valida õiget riski maandamise meedet;
 • teab, kuidas läbi viia projekti algus- ja lõppnõupidamist;
 • teab, millised on projektide elluviimisel esinevad tüüpilised probleemid ja nende lahendused;
 • oskab reageerida ootamatute muutuste vajaduse korral.

Arenguprogramm on suunatud:

 • alustavatele projektjuhtidele;
 • projektijuhtidele, kes soovivad oma kompetentsi tõsta;
 • spetsialistidele, kes peavad juhtima erineva suurusega projekte;
 • keskastmejuhtidele, kelle spetsialistid juhivad erineva suurusega projekte;
 • kõikidele teistele teemast huvitatutele.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kolmest põhjalikust õppepäevast. Iga õppepäev on järelkuulatav 14 päeva jooksul peale selle toimumist endale sobival ajal. Võimalus osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovid osaleda.

Aktiivõppe kogumaht 18 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Projektijuhi arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve arenguprogrammi.

Osalemistasu on 687 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 567 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 239 €+km (sooduspakkumistega liitujale 199 €+km). Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

20.04.2023

10:00 -14:30
1. ÕPPEPÄEV


Projektijuhtimise põhimõtted

Eesmärk on anda osalejatele ülevaade nendest põhimõtetest, mis kehtivad kõikide projektide korral olenemata sellest, mis liiki projektiga on tegemist või millises organisatsioonis projekti ellu viiakse.

 • Millest saavad alguse projektid?
 • Mis on projekti juhtimine?
 • Milliseid kokkuleppeid on vaja kõikides projektides?
 • Mida me projektides juhime?
 • Kõige olulisemad osapooled projektides.
 • Projektijuhtimis meetodi eduka rakendamise eeldused.

Arendus- ja teostusprojektid

Eesmärk on viia osalejateni teadmine erinevat tüüpi projektide ja nende juhtimise olemusest.

 • Mille poolest erinevad arendus- ja teostusprojekt?
 • Millised on arendus- ja teostusprojekti elutsüklid?
 • Mida annab projektijuhile teadmine sellest, mis tüüpi projekti ta juhtima asub?

27.04.2023

10:00 -14:30
2. ÕPPEPÄEV


Projekti lähteülesande koostamine

Eesmärk on anda osalejatele ülevaade lähteülesande koostamisest ja sellega kaasnevatest probleemidest.

 • Millised on lähteülesande koostamise üldpõhimõtted?
 • Millistest osadest koosneb hea lähteülesanne?
 • Kuidas sõnastada projekti eesmärki?
 • Miks ei tohi segamini ajada projekti eesmärki ja projektist tulenevaid kasusid?
 • Milline on lähteülesande ja lõpptulemuse tehnilise spetsifikatsiooni seos?

Projekti plaanimine

Eesmärk on anda osalejatele projekti plaanimiseks vajalikud teadmised ja oskused.

 • Kus tehakse projekti kõige olulisemad otsused?
 • Kes on huvigrupid ja kuidas nendega toime tulla?
 • Kuidas paika panna projekti prioriteedid ja miks need peavad teada olema enne projekti plaanima asumist?
 • Milleks on vaja projekti kõigepealt etappideks jaotada?
 • Milline on projekti plaanimise metoodiliselt õige järjekord?
 • Mis on tehnoloogiline plaan ja töökorralduslik plaan?

04.05.2023

10:00 -14:30
3. ÕPPEPÄEV


Riskide analüüs ja maandamine

Eesmärk on jõuda selleni, et osalejad oskaksid riske määratleda, analüüsida ja maandada.

 • Mis on projekti riskid?
 • Kuidas riske määratleda ja hinnata?
 • Kuidas toimub riskide kvalitatiivne ja kvantitatiivne hindamine?
 • Millised on riskidega toimetuleku kuus põhivõtet?

Projekti elluviimine

Eesmärk on anda osalejatele ülevaade projektide elluviimisest ning sellega seotud tüüpilistest probleemidest ja võimalikest lahendustest.

 • Miks ja kuidas läbi viia projekti algusnõupidamine?
 • Kuidas tagada projekti ajagraafikus- ja eelarves püsimine?
 • Kuidas jälgida projekti tulemuse vastavust nõuetele?
 • Kuidas reageerida muudatuse vajadusele või tellija muudatuse soovile projektis?
 • Kuidas anda projektile järelhinnang?
 • Miks ja kuidas viia läbi projekti lõppnõupidamine?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Arenguprogramm on suunatud alustavatele projektijuhtidele, varasema kogemustega projektijuhtidele kompetentsi tõstmiseks, spetsialistidele, kes peavad juhtima erineva suurusega projekte, keskastmejuhtidele, kelle spetsialistid juhivad erineva suurusega projekte ja kõikidele teistele teemast huvitatutele.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 18 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve programmi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 3-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.