Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.03.2023 - 28.03.2023 Registreerimise lõpp: 27.03.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 27. märtsini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused

Riigikogu võttis vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse, millega kaasnevad tööandjale täiendavad kohustused. Muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2023. aastal.

Kui varem oli tööandjal kohustus saata töötaja teatud juhtudel tervisekontrolli, siis nüüd tuleb tööandjal tellida töötervishoiuarstilt töötervishoiuteenus, mis lisaks töötaja tervisekontrollile hõlmab ka teisi töötervishoiuteenuse komponente. Muutunud seaduse kohaselt peab töötervishoiuteenuse osutamisel töötervishoiuarst tutvuma töökeskkonna riskianalüüsiga ning vajaduse korral peab ta külastama ka töökeskkonda. Jätkuvalt on töötervishoiuteenuse lahutamatuks osaks töötajate tervisekontroll, mis tuleb töötajatele korraldada lähtuvalt riskianalüüsi tulemustest.

Koolituse eesmärk on selgitada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadusega kehtima hakanud muudatusi ning selgitada, mis muutus alates 1. jaanuarist tööandja jaoks.

Koolituse läbinu teab ka muudatusi, mis puudutavad tööandja kohustusi kaugtöö korraldamisel, millega reguleeritakse selgemalt tööandja kohustusi kaugtöö korral. Samuti täpsustatakse töötaja õigusi ja kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel.

Koolituse viib läbi Elina Soomets, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner / jurist, Tartu Ülikooli lektor.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:50 - 10:00

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused


10:00 - 12:00

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Tööandja uus kohustus analüüsida ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna koostöös töötervishoiu arstiga. Mida see tööandja jaoks kaasa toob?
 • Töötervishoiuarsti rolli tähtsus ettevõtte töös, suhtlus partnerite vahel
 • Kaugtöö korraldamisega seotud tööandja kohustuste selgem kajastamine seaduses. Kohustuste sisu
 • Töötaja õigused ja kohustused ohutu töökeskkonna tagamisel
 • Töötaja andmete töötlemise põhimõtete täpsustamine töökeskkonna korraldamisel
 • Muud muudatused, mis on seotud töökeskkonnaga, sh tehniline lahendus alaealiste värbamisel (Töötamise registri andmete sidumine Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnaga TEIS)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, personalijuhid ja -spetsialistid, ettevõtete juhid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi