Kui lepingutingimused on muutunud koormavaks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 09.05.2022 - 09.05.2022 Registreerimise lõpp: 28.04.2022 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 209 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kui lepingutingimused on muutunud koormavaks

Tänasel päeval on paljud ettevõtted ja asutused sattunud olukorda, kus tulenevalt energia-, tervise- või sõjakriisist pole varem normaalselt toiminud ja turutingimustele vastanud lepingulistes suhetes enam võimalik olla, eelpool mainitud ootamatused on muutnud selle ühele osapoolele ebamõistlikult koormavaks. Millal saab lepingute mitte täitmist vabandada vääramatu jõuga? Millistel juhtudel on võimalik nõuda lepingu muutmist või lepingust taganeda? Millised võimalused on ebastabiilses hinnakeskkonnas, kus riskid on prognoosimatud?

Koolituse eesmärk on anda ettevõtetele ja asutustele praktilisi nõuandeid, kuidas tänases olukorras toimida, kui lepingulisi kohtusi ei ole enam võimalik mõistlikul viisil täita ja kuidas on võimalik tulenevalt kohustuste tasakaalu muutumisest vaadata üle kehtivad lepingutingimused.

Koolituse läbinu oskab käituda olukorras, kus lepingu täitmine on olukorrast tingituna muutunud võimatuks või ülearu koormavaks, teab, millistel alustel on võimalik kehtivaid lepinguid muuta ning oskab rakendada lepingutes hinnariski maandamise võimalusi.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


12:50 - 13:00

Kui lepinguliste kohustuste täitmine on muutunud ebamõistlikult koormavaks


13:00 - 15:00

 • Kohustuste täitmine ja õiguskaitsevahendid:
  - lepingupoole õigus nõuda lepingu muutmist poolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks ja selle kohaldamise eeldused
  - kahjustatud lepingupoole õigus lepingust taganeda või kestvusleping üles öelda
  - vääramatu jõud kui kohustuse rikkumist vabandav asjaolu, seaduse norm ja lepingusätted
  - vääramatu jõu asjaolu ajaline kestus ja mõju kohustuse täitmisele
  - teavitamine ja tõendamine
  - kahjustatud lepingupoole õiguskaitsevahendid ja kohtupraktika
 • Riigihankelepingud:
  - hankelepingu muutmise alused ja võimalused turbulentsel turul
  - lepingute muutmise protseduur ja kohtulik kaitse hankija suvaotsuste ja toimingute vastu
  - hankija nõuete vaidlustamise võimalused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, raamatupidajad, juristid ja teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi