Hariduskonverents: Õpetaja kui uue maailma kujundaja

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.10.2020 - 23.10.2020 Registreerimise lõpp: 11.10.2020 Kestvus: 8.8 AT Asukoht: Virtuaalne konverents Hind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Konverents toimub veebis otseülekande vahendusel, kõik osalejad saavad küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. 

Noored on meie tulevik. Õpetajate ning lastevanematena on meie roll ning vastutus neid toetada ning innustada, et igaüks võiks ennast oma südame teel teostada ning õitseda. Teadmatusest võime luua uusi või edasi pärandada neid samu vanu köidikud, mis meie rahvast mitmeid põlvkondi kurnanud on.

Tehnoloogiaühiskond ning vaba maailm pakub noortele piiramatult võimalusi, mida elus teha, kuid kätkeb endas ka varjukülge. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused jäävad tihti tahaplaanile, info kiire vaheldumine teeb keskendumise ning tunnetamise raskemaks. Vähene sisekaemus ning integratsioon viib noori tihti segadusse ning valedel ajenditel tehtud otsused ummikusse.

Teadlik töö ning juhendamine aitab noortel iseendas orienteeruda. Kuidas ja kui palju sekkuda nende loomulikku kasvu- ja arenguprotsessidesse? Ning kuidas seda teha nõnda, et säiliks noorte endi originaalsus ja loovus? Kuidas äratada noortes sisemine kompass ning motivatsioon? Kuidas inspireerida ja kaasata? Kuidas võiks jaotuda rollid õpetajate ja lastevanemate vahel ning kuidas see koostöö sujuma saada? Neile ning paljudele teistele olulistele küsimustele, otsime konverentsil ühiselt vastuseid.

Soovime aidata maailmas kasvada teadlikel, oma elu ning tegude eest vastutavatel inimestel, kes saaksid elu eri tahkudega hästi hakkama.  Konverentsil keskendume sellele, kuidas seda teha.

Edasi teistele anda, saab vaid seda, mis meil endal juba olemas on. Õpetajad vajavad tuge ja stressivabamat tööelu, et saaks avalduda nende julgus ja loomingulisus ning nad suudaksid teha aina teadlikumaid ning vastutustundlikumaid valikuid selle kohta, mida ja kuidas lastele jagada. Tihti kordame ise õpitut, küsimata kas ja keda see tõeliselt teenib. Meie ülesanne on aidata noortel ise kujuneda ja kasvada ning seda kasvu toetada, mitte pärssida.

Meie siht ja missioon on kõrge: Otsida Õpetajaid suure algustähega ning aidata neil meie sees ja keskel ärgata. Kutsume ka sind inspireeritud saama ning osalema sellel teekonnal koos meiega.

Konverentsil käsitleme teemasid:

 • Kujundada või lasta noorel kujuneda – kus läheb piir?
 • Milline on õpetajate ja lastevanemate vastutus ning roll noorte kujunemisel?
 • Ajastute ülene pedagoogika (paedagogica perennis) – kuidas hoiduda selle lammutamisest?
 • Kuidas aidata noortel ning iseendal toime tulla stressi ja sisemiste takistustega?
 • Kuidas pakkuda õpilastele hingelist ja emotsionaalset tuge?
 • Tähendusrikkus ja hingestatus meie tegevustes
 • Kuidas luua noortele toetav ning inspireeriv õpikeskkond?
 • Lastevanemate ja kooli vaheline suhtlus ning kaasamine
 • Nutiseadmed ja ekraanid ning nende mõju lastele erinevas eas
 • Kuidas suunata noori inimesi, aitamaks neil leida oma kutse?
 • Kuidas võita õpilaste usaldus ning kuidas sellega ümber käia?

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:50 - 10:00

Konverentsi avasõnad


10:00 - 10:05

 • Erik Perlin

  Erik Perlin

  Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, sündmuste produtsent, konsultant, koolitaja

Ajastuteülene pedagoogika


10:05 - 10:50

 • Tiiu Kuurme

  Tiiu Kuurme

  Haridusteaduste Instituudis kasvatusteaduste dotsent, Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi juhatuse liige, Eesti Lastevanemate Liidu vanematekogu liige

 • Elame suurte murrangute ajal. Milline võiks olla tulevikku vaatav kool, kasvatus, õpetamine?
 • Miks pedagoogika ei saa enam olla seesama ja kuidas ta on ikka seesama  (paedagogica perennis)
 • Peab-pedagoogika täna ja kes mille eest vastutab?
 • Kas õnnelikud koolid on olemas?

Kuidas aidata kujundada toetavat väärtuste süsteemi?


10:50 - 11:30

 • Nelli Jung

  Nelli Jung

  Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ja õpetajakoolituse õppejõud, MTÜ Vaikuseminutid asutaja ja eestvedaja

 • Kuidas pääseda stressi ja väsimuse koorma alt välja?
 • Vaimne heaolu ja sisemiste takistustega toimetulek
 • Eneseteadlikkus ja Enesejuhtimine praktilises võtmes
 • Teadlike valikute tegemise oskus

Noorte inspireerimine ning tähendusrikkus klassiruumis?


11:30 - 12:00

 • Eerik Säre

  Eerik Säre

  Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpetaja, TÜ õpetajaeriala esindaja, sädeinimene

 • Milline on ning millele tugineb kaasav ja kaasahaarav õppeprotsess?
 • Kuidas saada õpilased rääkima
 • Noorte usaldus ja austus
 • Luues ja avastades tähendust

Paus


12:00 - 13:00

Kaasamise võimalused: lastevanemate ja kogukonna roll noorte arengus


13:00 - 13:40

 • Aivar Haller

  Aivar Haller

  Eesti Lastevanemate Liidu esimees, Euroopa Lastevanemate Liidu aseesimees, koolitaja, mentor

 • Õpetajaks võib olla igaüks, kes oskab ja vastutab
 • Kogemuste ja erinevuste väärtustamine
 • Teiste inimeste nägemine ja mõistmine: suhtlemine vs kohtlemine
 • Lastevanemate ja kogukonna roll noorte kasvamisel
 • Nutiseadmed õppetöös: plussid ja miinused

Rahu ja mõistmine: Rahumeelne korra hoidmine ning konfliktide lahendamine


13:40 - 14:30

 • Tamur Tohver

  Tamur Tohver

  Lavastaja, näitleja, isikuarengu treener, teatriühenduse Polygon asutaja

 • Sisemist rahu ja tasakaalu hoides suudame seda ka teistele pakkuda
 • Kuidas märgata abivajajat ning pakkuda talle tuge?
 • Millist tuge erinevad noored vajavad?
 • Kuidas õpetada noortele, kus on mõõt ja piirid
 • Kuidas loobuda ahvatlusest, mis raskendavad keskendumist ja süvenemist

Paus


14:30 - 14:45

Kutse ja Mäng: Kuidas aidata noortel leida nende kutsumus


14:45 - 15:30

 • Austus ja lugupidamine eri põlvkondade vahel
 • Kuidas käia oma teed
 • Mänguline õpe gümnasistidele
 • Kuidas õpetada noori nii, et nad tahaks elus iseseisvalt orienteeruda?
 • Kuidas õpetada noori nii, et nad suudaksid ja tahaksid ise mõtelda ja oma mõtteid välja ütelda?

Paneeldiskussioon ja kokkuvõtted


15:30 - 16:00

 • Aivar Haller

  Aivar Haller

  Eesti Lastevanemate Liidu esimees, Euroopa Lastevanemate Liidu aseesimees, koolitaja, mentor

 • Eerik Säre

  Eerik Säre

  Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpetaja, TÜ õpetajaeriala esindaja, sädeinimene

 • Erik Perlin

  Erik Perlin

  Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, sündmuste produtsent, konsultant, koolitaja

 • Johannes Mengel

  Johannes Mengel

  Haridusaktivist, terapeut, koolitaja

 • Nelli Jung

  Nelli Jung

  Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ja õpetajakoolituse õppejõud, MTÜ Vaikuseminutid asutaja ja eestvedaja

 • Tamur Tohver

  Tamur Tohver

  Lavastaja, näitleja, isikuarengu treener, teatriühenduse Polygon asutaja

 • Tiiu Kuurme

  Tiiu Kuurme

  Haridusteaduste Instituudis kasvatusteaduste dotsent, Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi juhatuse liige, Eesti Lastevanemate Liidu vanematekogu liige

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

7

Sihtrühm:

Õpetajad, pedagoogid, kooli- ja haridusjuhid, karjäärinõustajad, psühholoogid, noorsootöötajad, treenerid, lapsevanemad ja avaliku sektori esindajad ja kõik, kes antud teemast huvituvad

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 8,8 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Erik Perlin

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.