Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.03.2022 - 17.03.2022 Registreerimise lõpp: 16.03.2022 Kestvus: 70 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1990 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 16. märtsini Soodushind: 1690 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

See arenguprogramm on lõppenud. Võimalik on registreeruda uuele 21.09.2022 – 23.11.2022 toimuvale TEABEHALDUSE SPETSIALISTI ARENGUPROGRAMMILE.

Kuidas andmetel põhinev teabehaldus efektiivselt tööle panna ning info uude ringlusesse suunata? Kaasaegseid teadmisi ja vahendeid kasutades tõstab strateegiline teabehalduse korraldus teenuste kvaliteeti, parandab olulisel määral sisekommunikatsiooni, vähendab kulusid ja bürokraatiat, muutes seeläbi igapäevased tööprotsessid sujuvamaks.

Täiendõppe eesmärk on anda kaasaegsele teabehaldurile vajalikud oskused, mille abil viia organisatsioon dokumendihalduselt üle teabehaldusele.

Käesolev programm on suunatud neile, kes tegelevad dokumendi-, andme- ja teabehaldusega.

 • Tead, kuidas teostada üleminek dokumendihalduselt teabehaldusele
 • Oskad kirjeldada organisatsioonis kasutatava teabe elukäiku
 • Omad ülevaadet andmehaldusest ja sellega seotud töö suundadest ning oskad luua andmemudeleid ja andmekirjeldusi
 • Tead, millised on asjakohased regulatsioonid organisatsioonisiseselt andmehalduse korraldamiseks ning oskad märgata peamisi andmekvaliteedi probleeme
 • Oskad hinnata andmehalduse küpsust organisatsioonis ja leida võimalusi selle arendamiseks
 • Tead, kuidas ja kus kasutada masinõppe tehnoloogiad, milliseid andmeid selleks saab kasutada ning kuidas enda tööd teabehalduses automatiseerida
 • Tead, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata andmekaitses teabehaldusele üleminekul
 • Tead, kas ja mil määral erineb teabe digiarhiveerimine dokumendi digiarhiveerimisest
 • Mõistad, millised riskid tekivad infoturbes teabehaldusele üleminekul
 • Tead, mis on juhtimisinfo ja kuidas see erineb andmetest ja muust infost
 • Oskad koguda sisendit erinevate tarbijate juhtimisinfo vajaduste kohta ning korraldada teabe väärindamise selliselt, et see annab sisendi juhtimisinfo loomiseks

Programmi sisukatel õppepäevadel jagavad oma teadmisi väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Enely Prei, Liis Mesi, Koit Saarevet, Klaid Mägi, Taavi Tammiste ja  Anu Baum.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 70 AT, millest iseseisev töö 10 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Teabehalduse spetsialisti arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 9 õppepäeva 10-st.

Osalemistasu on 1990 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1690 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse millistel õppepäevadel soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Advertisement banner

Programm

09.12.2021

10:00 -15:15
1. ÕPPEPÄEV: Dokumendihalduselt teabehaldusele üleminek - mis on dokumendihalduse roll tulevikus?


 • Liis Mesi

  Liis Mesi

  Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juht

Dokumendihaldus on senini olnud dokumendikeskne haldamine. Praktikas peetakse dokumendiks jätkuvalt traditsioonilist dokumenti paberil, failina või e-kirjana ja dokumendihalduseks nende vormide haldamist dokumendihaldussüsteemis. Tänases teabehaldamise laiemas mõistes on aga dokumendihaldus üks tilluke osa sellest. Andmevahetuskanalid ja failivormingud mitmekesistuvad, mis toob kaasa kasvavad nõuded teabega tegelevatele teenistujatele.

Eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam teabehaldusest, mida see endas kätkeb, mis on muutunud viimase 5 aastaga ja kuhu teabehalduse valdkond liikumas on.

 • Räägime lahti olulisemad mõisted teabehalduses
 • Vaatame üle peamised õigusaktid, mis reguleerivad teabehalduse valdkonda
 • Mis on teabehaldus ja millest see koosneb?
 • Mis vahe on teabehaldusel, andmehaldusel ja dokumendihaldusel?
 • Millised on teabehalduse peamised töösuunad?

14.12.2021

10:00 -15:15
2. ÕPPEPÄEV: Organisatsiooni äriarhitektuur ehk kuidas leida üles, mille kohta on vaja infot hallata?


 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Eesmärk on anda teadmised äriarhitektuuri kohta. Teadmised on vajalikud selleks, et paremini mõista organisatsiooni infovajadusi ja pakkuda parimaid lahendusi. Teabehalduse eelduseks on äriarhitektuur ehk peab olema selge, mida juhitakse ja mille kohta teavet on hallatakse. Juhul kui see ei ole veel selge, võib teabehaldusjuht omandatud teadmiste baasil esmase kaardistuse ise ette võtta. Õppepäeva alguses käsitletakse teemasid teoreetiliselt, kuid suurem osa koolituspäevast toimub praktilise harjutamise ja tagasisidestamise vormis.

 • Äriarhitektuur ja selle osad
 • Organisatsiooni põhi- ja tugitegevused
 • Teenused ja tooted
 • Protsessid
 • Ärianalüütika ja mõõdikud
 • Maatriksjuhtimine

13.01.2022

10:00 -15:15
3. ÕPPEPÄEV: Andmehaldus teabehalduse osana: andmemudelid ja andmekirjeldused


 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Dokumendihalduselt teabehaldusele liikumine eeldab toimivat andmehaldust. Andmeid ei hallata enam dokumentides, vaid dokumente luuakse vastavalt vajadusele erinevatest andmetest. Andmehaldus tähendab asutuse andmete haldamist varana ehk asutuse olulise ressursina. See tähendab muuhulgas, et andmed kui vara on kirjeldatud, selle kvaliteeti hinnatakse ja parendatakse, andmetele juurdepääs ja nende kasutamine uue väärtuse (sh dokumentide) loomiseks on teadlikult juhitud.

Eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam andmehaldusest ja sellega seotud töödest ning praktiline kogemus andmekirjelduste loomisel. Räägime teoreetiliselt lahti peamised mõisted ja töösuunad, kuid suurem osa ajast kulub praktiliselt andmekirjelduste loomise harjutamisele. Osalejatel on soovitav võtta näitena aluseks oma organisatsioon, kuid soovi korral saab kasutada ka ettevalmistatud stsenaariume.

 • Andmehalduse eesmärgid ja põhimõtted
 • Andmemudelid
 • Organisatsiooni põhiandmed ja nende haldamine
 • Andmekirjelduste standardiseerimine ja loomine

20.01.2022

10:00 -15:15
4. ÕPPEPÄEV: Andmehalduse arendamine ja reguleerimise võimalused organisatsioonis


 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam andmehalduse arendamise ja reguleerimise võimalusetest. Lisaks anda praktiline kogemus andmekirjelduste loomisel, andmekvaliteedi ja andmehalduse küpsuse hindamisel.

 • Andmekirjelduste loomine (jätkub)
 • Andmekvaliteedi haldamine
 • Andmeturvalisuse tagamine
 • Andmehalduse regulatsioonid organisatsioonis
 • Andmehalduse küpsus ja arendamine

10.02.2022

10:00 -15:15
5. ÕPPEPÄEV: Kuidas andmetest ja infost saab otsuste tegemist toetav juhtimisinfo?


 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Eesmärk on õppida kaardistama juhtimisinfo vajadusi ja kujundama juhtimisinfo lahendusi vastavalt organisatsiooni vajadustele.  Juhtimisinfo loomise ja esitamise eelduseks on targalt läbimõeldud teabe väärindamine, üks õppepäeva eesmärke on harjutada teabe väärindamise korraldamist. Õppepäeva alguses käsitletakse teemasid teoreetiliselt, kuid suurem osa koolituspäevast toimub praktilise harjutamise ja tagasisidestamise vormis.

 • Mis teeb infost juhtimisinfo?
 • Kes on juhtimisinfo tarbija?
 • Kes on juhtimisinfo looja?
 • Kust saada juhtimisinfo jaoks sisendit?
 • Huvigruppide kaardistamine
 • Teabe väärindamine
 • Juhtimisinfo töölaudade kujundamine vastavalt tarbija vajadustele
 • Juhtimisinfo esitamise vormid

17.02.2022

10:00 -15:15
6. ÕPPEPÄEV: Kuidas teabehalduses enda tööd automatiseerida?


 • Taavi Tammiste

  Taavi Tammiste

  Tehisintellekti konsultatsiooni firma SIFR asutaja; Fyma, kaasasutaja ning CTO

Eesmärk on anda ülevaade masinõppest kui praktilisest tööriistast ning seletada lahti kõik sellega kaasnevad baasteadmised. Koolituse lõpuks peaks olema osalejal selge raamistik kuidas ja kus kasutada masinõppe tehnoloogiad ning milliseid andmeid selleks saab kasutada.

 • Mis on kratid ehk masinõpe? Mitut erinevat tüüpi masinõpet on olemas ja mis nendega teha saab?
  - Ülevaade hajusarvutustehnoloogiatest
  - Juhendatud, juhendamata ja stiimulõppe ülevaade
  - Ülevaade tehislikest neurovõrkudest ja millal neid kasutada
 • Kuidas õpetada masinõppe algoritme. Mida tuleb arvesse võtta, kui protsesside automatiseerimiseks kasutada masinõpet?
  - Test ja validatsiooni andmekogumi kokkupanek
 • Ülevaade andmetest. Kuidas koguda ja valmistada ette andmeid krattide treenimiseks. Kui palju on andmeid vaja?
  - Mis on andmete annoteerimine
  - Ülevaade andmete annoteerimise vigadest
  - Andmete kvaliteet ja masinõpe
  - Strateegiline andmete kogumine
 • Tüüpilised vead krattide kasutusele võtmisel

22.02.2022

10:00 -15:15
7. ÕPPEPÄEV: Millele tuleb erilist tähelepanu pöörata andmekaitses teabehaldusele üleminekul?


 • Anu Baum

  Anu Baum

  Eesti Õigusbüroo jurist, Tallinna Tehnikaülikooli Tarkvarateaduse instituut, projektijuht

Eesmärk on anda koolitusel osalejatele teadmised, millised on peamised erisused ja muudatused andmekaitses dokumendihalduselt üleminekul teabehaldusele. Koolitusel osalenu oskab seostada oma asutuse/organisatsiooni äriprotsesse isikuandmete kaitse ja seda reguleerivate õigusaktidega, mis võimaldavad sujuvamat üleminekut teabehaldusele isikuandmete kaitse vaates.

Käsitletavad teemad:

 • Isikuandmete kaitse teabehalduse kontekstis
 • Kelle omad on andmed? Andmete ristkasutus
 • Isikuandmete kaitse ja infoturve, lõimitud andmekaitse.
 • Eesti Infoturbestandard
 • Andmekaitsealaste riskide haldus teabehalduses
 • Andmekaitsespetsialisti roll. Vastutus isikuandmete töötlemisel
 • Kaasused, rühmatööd, arutelud

03.03.2022

10:00 -15:00
8. ÕPPEPÄEV: Millised riskid tekivad infoturbes teabehaldusele üleminekul?


Koolituse raames kuulajate tugevaks kõnetamiseks ja tähelepanu hoidmiseks kasutatakse rohkelt elulisi intsidentide näiteid.

Koolitus toimub loengu vormis, mille kestel on osalejatel pidevalt võimalus küsida asjakohaseid küsimusi ja täpsustusi. Teadlikult välditakse tehnilisi termineid ja keerukaid haldusvõtete kirjeldusi, kuna sihtgrupi eelteadmised ei ole selleks küllaldased ja tehnilised nüansid jäävad segaseks.

 • Infosüsteemide ja andmete kaitsevajadus, millised on järelevalve ja kontrollimehhanismid (logid, pistelised kontrollid jms)
 • BYOD (bring your own device) poliitika rakendamine asutuses ja sellega kaasnevate riskide haldamine
 • Mobiilside seadme (sh ka isikliku seadme nagu tahvelarvuti, telefon) turvaline kasutamine
 • E-postkasti kaitsemeetmed ja nende rakendamine (paroolide valik, autentimine, konto ülevõtmise päästemehhanismid
 • Ülevaade personaalsesse postkasti laekuvast pahavarast (petukirjad, andmete väljapetmine õngitsuslehtede või kirjade kaudu, C&C pahavara, ransomware) ja rünnetest, sh kombineeritud rünnetest)
 • ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID eelised paroolide ees ja nende rakendamine
 • IT halduse tähendus ja olulisus, puuduliku halduse tagajärjed IT tööriistade töökindlusele ja turvalisusele (nt andmete kadu ja hävimine)
 • Turvaliste ühenduste kasutamine ettevõtte või asutuse infovarade kasutamisel. Wifi salasõnad (vaikimisi salasõnad on tihtipeale kalkuleeritavad), muutuvad salasõnad arvutis, (tasuta) turvatarkvara soovitused nii mobiilile kui tavaarvutile
 • Wifi võrgud lähetustes (hotellid, välismaa) jmt
 • Turvaline interneti kasutamine ehk “surfamine”

10.03.2022

10:00 -15:15
9. ÕPPEPÄEV: Digiarhiveerimise tehniline pool mittetehnikule


 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Rahvusarhiiv, andmekogude arhiveerimise valdkonnajuht

Koolituspäev keskendub digiarhiveerimise kapotialusele osale, mis kenade kasutajaliideste tagant välja ei paista, aga mille baastasemel mõistmine on edukaks arhiveerimiseks vältimatult vajalik. Kuidas ikkagi jõuavad andmed arhiivi ja mida peavad sisulise poole vastutajad tehniliselt tiimilt nõudma?

Koolituse läbinu mõistab koolituse kirjelduses toodud tehniliste terminite sisu ja nende mõju teabehaldusele. Seda ka juhul, kui ta enne koolitusele tulekut ühtki neist lühenditest näinud pole.

Andmete liikumine põhitegevuse infosüsteemist arhiivi:

 • dokumendipõhiste süsteemide liidestus XML-failide abil
 • masinliidesed (API ehk Application Programming Interface)
 • andmekogu tõmmised: binaarfaili koopia, osaline eksport, arhiivivormingud

XMLi alused - kuidas luua, lugeda, töödelda, sh:

 • XML - Extensible Markup Language
 • XSL - Extensible Stylesheet Language
 • XSLT - XSL Transformations

Arhiinduslikud infopaketid:

 • Rahvusarhiivi SIP ehk UAMi ja ASTRA sisend- ja väljundformaadid
 • E-ARKi pakettide üldspetsifikatsioon CSIP
 • E-ARKi paketi alaliikide SIP, AIP, DIP spetsifikatsioonid
 • E-ARKi sisuspetsiifilised spetsifikatsioonid CITS

Andmekogude arhiveerimine:

 • relatsioonilise andmebaasi olemus ja arhiveerimise probleemistik
 • SIARD vorming
 • DBPTK tööriistakast
 • levinumad vead andmekogude arhiveerimisel

17.03.2022

10:00 -15:15
10. ÕPPEPÄEV: Teabehalduse töö rollid ja vastutus


 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Teabehaldus koosneb paljudest erinevatest alamtegevustest ja rollidest. Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade teabehaldusega seotud rollidest, vastutusest ja tulevikusuundadest ning selgitada, kas tänase traditsioonilise dokumendihalduri vastutus on täita kõiki rolle?

 • Vaatame üle teabehaldusega seotud rollid ja vastutuse
 • Võtame arenguprogrammi kokku dialoogi ja aruteluga

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

6

Sihtrühm:

Käesolev programm on suunatud neile, kes tegelevad dokumendi-, andme- ja teabehaldusega.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 70 AT, millest iseseisev töö 10 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Teabehalduse spetsialisti arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 9 õppepäeva 10-st. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 10-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.