Tööandja brändilooja arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.05.2022 - 08.06.2022 Registreerimise lõpp: 28.04.2022 Kestvus: 31 AT Asukoht: Online-koolitus ja Nordic Hotel Forum Hind: 995 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööandja brändilooja arenguprogramm

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

Soovid oma organisatsioonis tööandja brändi teadlikult luua või tulemuslikult arendada? Tööandja brändilooja arenguprogramm annab sulle tervikliku vaate ja vajalikud teadmised, oskused ning tööriistad, et oskaksid tööandja brändi edukalt kasvatada ja juhtida.

Tänases tööturusituatsioonis saab ilmselt iga tööandja aru, et heade töötajate leidmiseks ja hoidmiseks tuleb vaeva näha. Täna ei konkureeri kandidaadid ühe positsiooni pärast, vaid organisatsioonid ühe sobiva kandidaadi pärast. Selleks, et saavutada tööjõuturul konkurentsieelis, on vaja tugevat tööandja kuvandit.

Tööandja brändi loomises käivad käsikäes personalivaldkonna ja turundus- ning kommunikatsioonialased oskused. Programm annab tervikliku ülevaate tööandja brändingust alates sisemisest töötaja teekonna kujundamisest kuni väliste sihtrühmade kõnetamiseni.

Programm koosneb viiest osast, millest neljal esimesel keskendutakse konkreetsele brändi loomise etapile, moodustades kokku tööandja brändi loomise teekonna. Programmi veab Baltikumi ja Põhja-Euroopa tööandja brändingu valdkonna tipptegija Kersti Vannas, kes on tööandja brändingu agentuuri Instar asutaja ning kuulub ka Euroopa Tööandja Brändingu Assotsiatsiooni. Viiendal  päeval jagavad oma väärtuslikke kogemusi Eesti Töötukassa personali peaspetsialist ja tööandja brändi vedaja Evelin Ausmees ning tarkvaralahenduste ettevõtte Helmes personalijuht Maris Viires.

Koolituspäevad sisaldavad nii teoreetilist kui ka praktilist osa ja on interaktiivsed. Koolituspäevade vahele jäävad kodutööd, et omandatut kinnistada.

Arenguprogramm on suunatud personalijuhtidele, turundusjuhtidele, avalike suhete juhtidele, ettevõtete ja asutuste tegevjuhtidele ja kõikidele teistele, kes usuvad tööandja brändingusse ja peavad vajalikuks organisatsioonis tööandja bränd luua või seda arendada.

Viiepäevase arenguprogrammi eesmärk on anda põhjalikke teadmisi tööandja brändi loomise elutsüklist ning jagada praktilisi nõuandeid tööandja brändi loomise tegevustest kuni selle elluviimise ja elushoidmiseni.

Arenguprogrammi läbinu tunneb tööandja brändingu sisulist poolt, teab, kuidas käib tööandja brändi loomine ning oskab luua tegevuskava, et tööd oma organisatsioonis jätkata.

Arenguprogrammi läbinu teab:

 • kuidas määratleda prioriteetsed sihtrühmad, kellele tegevused suunata;
 • kuidas seada eesmärke ja konkreetseid mõõdikud;
 • kuidas viia organisatsioonipõhiselt läbi tööandja brändi tasuvusanalüüs, mida kasutada juhtide buy in´i saamiseks ja hiljem ka mõõdikuna;
 • kuidas luua väärtuspakkumist ja seda tulevikusuuendada;
 • millised on tema organisatsioonisiseseid ja -välised sihtrühmad;
 • millised on organisatsiooni sisemised tugevused;
 • millised on sihtrühma ja tööturu ootused;
 • kuidas eristuda tööturu konkurentidest;
 • kuidas luua tööandja brändi visuaalselt indentiteeti;
 • kuidas aktiveerida tööandja brändi;
 • kuidas kasutada töötajaid tööandja saadikutena.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Osalemistasu on 995 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 845 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kahes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis 14 päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Aktiivõppe kogumaht 31 AT, millest iseseisev töö 5 AT. Koolituspäevad sisaldavad nii teoreetilist kui ka praktilist osa ja on interaktiivsed. Koolituspäevade vahele jäävad kodutööd, et omandatut kinnistada. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Brändilooja arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kõik 5 õppepäeva ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Advertisement banner

Programm

10.05.2022

1. ÕPPEPÄEV (Nordic Hotel Forum): Tööandja bränd, tasuvus ja tööandja brändi audit


10.00 – 12.00 Terminolooga, trendid, parimad praktikad

 • Kersti Vannas

  Kersti Vannas

  Instar EBC tööandja brändingu agentuuri asutaja ja strateeg

Tööandja brändi valdkond on juba üle 15 aasta vana, kuid süsteemne arusaam selle olemusest ja kasudest on viimastel aastatel enim esile tulnud.

 • Terminoloogia- oluline on kasutada termineid samas tähenduses, ainult nii saab juhtida ootusi tulemustele
 • Tööandja brändi muutumine ajas- millised on täna kõige kuumemad tööandja brändingu trendid?
 • Jagame Euroopa Tööandja Brändingu Assotsiatsiooni kui valdkonna eeskõneleja organisatsiooni parimaid kogemuslugusid

12.00 – 13.00
Lõunapaus

13.00 – 15.00 Audit, tasuvus, mõõdikud

Kersti Vannas
Instar EBC tööandja brändingu agentuuri asutaja ja strateeg

 • Individuaalne sissevaade igasse organisatsiooni, tänase olukorra kaardistamine
 • Kaardistame organisatsioonide vajaduse tööandja brändi järele
 • Tööandja brändi võtmemõõdikute ja näidikute määrtalemine, mille alusel saab luua tööandja brändi tasuvusanalüüsi

Kodutöö: Tööandja brändingu tasuvusanalüüs ja Business case´i loomine.

19.05.2022

10:00-14:30
2. ÕPPEPÄEV (online): Töö organisatsiooni brändi loomiseks vajamineva sisendiga


 • Kersti Vannas

  Kersti Vannas

  Instar EBC tööandja brändingu agentuuri asutaja ja strateeg

Teine koolituspäev keskendub tööandja brändi tugisamba so. väärtuspakkumise loomiseks vajaliku info kogumisele ja analüüsimisele.

 • Tööandja brändi väärtuspakkumise loomiseks vajaliku info kogumine ja analüüs
 • Tööandja brändingu liftikõne (pitch) organisatsiooni juhtidele
 • Väärtuspakkumise loomine (tõene, atraktiivne, eristuv)- I osa:
  - prioriteetsete sihtrühmade määratlemine
  - persoonade loomine
  - kandidaadi teekond
  - tööturu konkurendid
  - tööturu ootused, teie sihtrühma ootused

Kodutöö: Sihtrühmade, tööturukonkurentide kaardistamine ja oma eripära sõnastamine.

25.05.2022

10:00-14:30
3. ÕPPEPÄEV (online): Tööandja brändi loomine- väärtuspakkumine ja selle sisu


 • Kersti Vannas

  Kersti Vannas

  Instar EBC tööandja brändingu agentuuri asutaja ja strateeg

Kolmandal koolituspäeval õpime, kuidas luua väärtuspakkumist, tööandja lugu ja hüüdlauset, kuidas luua sihtrühmade spetsiifilisi värbamissõnumeid, kuidas luua visuaalne keel ning kuidas panna bränd elama.

 • Kodutöö ülevaatamine ja tagasisidestamine
 • Väärtuspakkumise loomine- II osa
 • Tööandja visuaalne identiteet ja vajaminevad tööriistad
 • Sihtrühmade spetsiifiliste värbamissõnumite loominekersti v

01.06.2022

10:00-14:30
4. ÕPPEPÄEV (online): Tööandja brändi aktiveerimine ja juhtimine


 • Kersti Vannas

  Kersti Vannas

  Instar EBC tööandja brändingu agentuuri asutaja ja strateeg

Suurepärased tööandja brändid ei teki iseenesest ja need ka ei juhi ennast ise. Nende loomise taga on töö ja vaev, nagu on iga suure õnnestumise taga. Neljandal koolituspäeval õpime, kuidas luua tegevuskava, mis äratab teie tööandja brändi ellu. Eraldi tähelepanu pöörame tööandja saadikute aktiveerimisele, kuidas saada oma töötajad paati, et nad sooviks ja tahaks jagada oma töötamise kogemusi. Õppepäeva lõpus viiakse läbi tööandja brändi audit, kus võrreldakse esimese õppepäeva tulemusi ja seatakse selle alusel konkreetne tegevuskava tööandja brändingu tegevustega jätkamiseks oma organistasiooni sees või mujal.

 • Brändi tegevuskava loomine
 • Tööandja saadikute aktiveerimine ja selleks vajalike tööriistade olemasolu
 • Välimise tööandja brändi aktiveerimine:
  - järelkasv
  - värbamisturunduskampaaniad
  - järjepidev kommunikatsioon sihtrühmadele

08.06.2022

5. ÕPPEPÄEV (online): Kogemuslood edukast tööandja brändingust


10.00 – 11.30 Tööandja brändi loomine ja juhtimine Helmeses

 • Maris Viires

  Maris Viires

  Helmes tarkvaralahenduste ettevõtte personalijuht

 • Suurimad fuckup-d tööandjabrändingus
 • Praktiline ülevaade Helmese sammudest oma tööandjabrändi ehitamisel
 • Ettevõtte unikaalsuse välja toomine tööandjabrändingus – õpikohad
 • Uus fookus, mida enamik organisatsioonid ei julge võtta, kuid mis läheb hetkel inimestele enim korda
 • Brändisaadikute loomulik kaasamine ja väljaõpe

11.30 – 12.00
Sirutuspaus

12.00 – 13.30 Tööandja brändi loomine ja juhtimine Eesti Töötukassas

 • Evelin Ausmees

  Evelin Ausmees

  Töötukassa personali peaspetsialist, Eesti Töötukassa brändi vedaja

 • Miks hakati töötukassas tegelema tööandja brändinguga?
 • Millised sammud eelnesid süstemaatilistele tööandja brändingu tegevustele?
 • Miks on oluline luua tegevuskava?
 • Milliseid kanaleid kasutab töötukassa tööandja brändi sõnumite levitamiseks?
 • Miks on tööandja saadikud minu kõige väärtuslikumad „töövahendid“?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

3

Sihtrühm:

Arenguprogramm on suunatud personalijuhtidele, turundusjuhtidele, avalike suhete juhtidele, ettevõtete ja asutuste tegevjuhtidele ja kõikidele teistele, kes usuvad tööandja brändingusse ja peavad vajalikuks organisatsioonis tööandja bränd luua või seda arendada.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 31 AT, millest iseseisev töö 5 AT. Koolituspäevad sisaldavad nii teoreetilist kui ka praktilist osa ja on interaktiivsed. Koolituspäevade vahele jäävad kodutööd, et omandatut kinnistada. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Brändilooja arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kõik 5 õppepäeva ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse.

Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Jah

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.