Olulised muudatused tuleohutuse seaduses

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.09.2020 - 10.09.2020 Registreerimise lõpp: 08.09.2020 Kestvus: 2,7 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 169 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 9. septembrini Soodushind: 129 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade olulistest tuleohutuse seaduse muudatustest.

Uus seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamise. Osalema on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes vastutavad ettevõttes või asutuses tuleohutuse eest – hotellides, büroohoonetes, kaubanduskeskustes, lasteaedades, koolides ja teistes hoonetes.

Tuleohutuse seadus on riigikogus esimese lugemise läbinud ning hõlmab endas olulisi muudatusi, millega juhid ja spetsialistid, kes tuleohutuse eest vastutavad, kindlasti tutvuma peaksid. Näiteks antakse kohalikele omavalitsustele suurem otsustusõigus seoses ehitus- ja kasutuslubade menetlusega.

Muudatusega vabastatakse tööstus- ja tootmishoone (pindalaga enam kui 1000 m2) ning büroohoonete (pindalaga enam kui 750 m2) ja garaažide (pindalaga enam kui 1000 m2) omanikud iga-aastasest enesekontrolli tuleohutuse aruande esitamisest ja see asendatakse tuleohutusülevaatuse kohustusega

Praktilise koolituse viib läbi Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse juhatuse liige ja koolitaja Kalju Õunmann. Ta on omandanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis kõrghariduse ning tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistuse. Kaljul on rohkem kui 20 aastat kogemust tuleohutuse konsultandi ja koolitajana ning õppuste läbi viimisel.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:55 - 10:00

Olulised muudatused tuleohutuse seaduses


10:00 - 12:00

  • Kalju Õunmann

    Kalju Õunmann

    Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus, tuleohutuse konsultant

  • Tuleohutusteenused ja nõuded teenuse pakkujale
  • Tuleohutusülevaatus
  • Uued nõuded tuletöö tegemise koolitusele
  • Muud olulised muudatused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juhid ja spetsialistid, kes vastutavad ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest – hotellides, büroohoonetes, kaubanduskeskustes, lasteaedades, koolides ja teistes hoonetes.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,7 AT. Interaktiivne loeng, küsimused-vastused. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Erik Perlin

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.