Äriühingute ühinemise ja jagunemisega seotud osaluste ja netovara kujundamisest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 20.02.2024 Registreerimise lõpp: 19.02.2024 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 19. veebruarini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Äriühingute ühinemise ja jagunemisega seotud osaluste ja netovara kujundamisest

Ühinemised ja jagunemised on võimalusteks juba toimiva äri laiendamisel ja ümberkujundamisel, äritegevuse omandamisel ja võõrandamisel, kapitali kaasamisel ja netovara taastamisel, kapitali vabastamisel ning äritegevuse riskide juhtimisel.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele süvendatud arusaam äriühingute ühinemise ja jagunemise protsessist fookusega osaluste ning netovara (omakapitali) kujundamisel ning teadmised, millisel juhul oleks äriühingu ühinemine või jagunemine otstarbekas ning mis sellega kaasneb.

Koolitusele on oodatud ettevõtete omanikud ning nõukogu liikmed, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, pearaamatupidajad, (maksu)juristid, finantsaruannete nõustajad ja analüütikud.

Koolitus annab teadmised ühinemise ja jagunemise tehingute võimalustest äriühingu ning konsolideerimisgrupi netovara ja osaluste kujundamisel. Koolituse läbinu eristab olulisemat ebaolulisemast ning oskab hinnata võimaliku ühinemise või jagunemise mõju osalejate finantsaruannetele, netovarale ning osalusele asjakohase täpsusega.

Väärtuslikke teadmisi jagab BDO Eesti CEO ning juhtiv partner Sulev Luiga.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

20.02.2024


09:20 – 09:30

Kogunemine veebikeskkonda

09:30 – 11:30

Ettevõtete ühinemisest

 • Ühendaja ja ühendatav(ad). Olemasolev või uus äriühing. Ühendamise ajastamine
 • Äriühingute ühinemise kajastamine finantsaruannetes (ühendav ühing ning ühendatav(ad) ühing(ud), konsolideerimisgrupp)
 • Ühise kontrolli all olevate (sh ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate) äriühingute ühinemiste eripärad
 • Ühendava ettevõtte netovara kujunemine. Fondiemissioon ja/või kahjumite katmine. Omanike juurde- ja väljamaksete mõju netovarale
 • Netovara piisavus. Rahalised ja mitterahalised panused. Omakapitalikirjete saldode kujunemine
 • Osalused. Osaluste muutmine ja/või kolmandate osapoolte kaasamine. Suundemissioon
 • Omanike maksustamise alused. Ühinemises osalevate äriühingute maksustamise alused
 • Ühendatud ettevõtjate lõpetamine. Õigusjärglus

11:30 – 11:50

Virgutuspaus

11:50 – 13:50

Ettevõtete jagunemisest

Sulev Luiga
BDO Eesti AS, CEO, juhtiv partner

 • Jagunev ja omandav äriühing. Jaotumine või eraldumine. Olemasolev või uus ühing. Jagunemise ajastamine
 • Äriühingu jagunemise kajastamine finantsaruannetes (jagunev ühing ning omandav(ad) ühing(ud)
 • Ühise kontrolli all olevate (sh ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate) äriühingute jagunemiste eripärad
 • Jagunemises osalevate ettevõtete netovara kujunemine. Fondiemissioon ja/või kahjumite katmine jagunevas ja omandavas äriühingus, konsolideerimisgrupis. Omanike juurde- ja väljamaksete mõju netovarale
 • Netovara piisavus. Rahalised ja mitterahalised panused. Omakapitalikirjete saldode kujunemine jagunevas ning omandavas äriühingus, konsolideerimisgrupis
 • Osalused. Osanike välistamine ja/või kolmandate osapoolte kaasamine. Suundemissioon
 • Omanike maksustamise alused. Jagunemises osalevate äriühingute maksustamise alused
 • Jaguneva ühingu lõpetamine jaotumisel. Õigusjärglus

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud ettevõtete omanikud ning nõukogu liikmed, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, pearaamatupidajad, (maksu)juristid, finantsaruannete nõustajad ja analüütikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.