Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 29.09.2023 - 24.11.2023 Registreerimise lõpp: 23.11.2023 Kestvus: 30 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1095 € + km Ühe õppepäeva hind: 219 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb viiest põhjalikust õppepäevast.

5-päevase õppeprogrammi tulemusel omandavad lasteaia ning algklasside õpetajad vajalikud oskused ja teadmised, et nad oskaksid märgata lapse kõne puudujääke ja toetada kõne arengut.

Eelmisel arenguprogrammil osalenute tagasiside:

 • Hea ja põhjalik info. Koolitaja Ü. Kuusik rääkis palju elulisi näiteid, mis rikastasid ja täiendasid koolitusprogrammi. Spetsialistile hea kompaktne koolitusprogramm. Aitäh!
 • Aitäh! Väga mugav on kodus ennast koolitada. Ülle Kuusiku koolituste teemad on väga vajalikud, varajane märkamine pole kahjuks endiselt meie lasteaedadesse jõudnud. Võimalusel osalen ka edaspidi. Olen kõigega rahul!
 • Suured tänud koolituse eest! Kõik oli väga hästi organiseeritud. Tegemist oli suurepärase, tõelise oma ala professionaali ning karismaatilise koolitajaga. See koolitus oleks väga vajalik paljudele, eelkõige lasteaias töötavatele õpetajatele, aga ka algklassiõpetajatele.
 • Väga head ja kasulikud on koolitused, mida viivad läbi oma alal vaimustusega tegutsevad praktikud, kes teevad ettekanded oma kogemustele tuginedes.

Lapse kõne areng läbib mitmeid etappe ning esimeste eluaastate jooksul kujuneb välja kõneoskus. Sorava ja selge kõneni jõudmisel tekib paljudel lastel erinevaid takistusi, kuid õigel ajal kõne arengut toetades on võimalik suuremaid probleeme ennetada.

Hea suulise kõne oskus on eelduseks lugema ja kirjutama õppimisele. Kui lapsel on probleeme lugemise ja kirjutamisega, kannatab paratamatult ka toimetulek koolis. Seetõttu on tähtis lapse kõne arengu probleeme märgata ja lahendada juba lasteaiaeas. Üha enam jõuab kooli lapsi, kel on jäänud lasteaias abi saamata. Sellisel juhul tuleb kõne arengut toetada koolis.

Kõneprobleemidega lapsi tuleb iga aastaga juurde, spetsialisti vastuvõtule on pikad järjekorrad ja paljudes Eesti piirkondades on ligipääs logopeedi teenustele puudulik või suisa kättesaamatu. Käesolev õppeprogramm võimaldab toetada lasteaialaste ning varases koolieas kõnearengut ja vähendada seeläbi survet logopeedide vastuvõtule. Õpetajal on lapse kõne arengu toetamisel oluline roll, juhtides teadlikult tähelepanu ning andes õigeid juhiseid.

Arenguprogrammi läbinu muuhulgas:

 • teab eakohase kõne norme
 • märkab võimalikult varakult pidurdunud kõne arenguga last
 • eristab esmaseid ja teiseseid kõne arengu probleeme
 • orienteerub enamlevinud kõnediagnoosides
 • mõistab varajase sekkumise tähtsust ning enda rolli kõneprobleemidega lapse toetamisel
 • oskab kasutada erinevaid võtteid laste häälduse parandamiseks
 • suudab otstarbekalt toetada laste sõnavara arengut ning kõne grammatilise külje kujunemist
 • teab, kus ja kuidas koolieelik olemasolevat kõnet kasutab
 • teab, kuidas mahajäämuse korral kõne funktsionaalset aspekti toetada

Arenguprogramm on suunatud:

 • lasteaedade ja algklasside pedagoogidele ja teistele haridustöötajatele, kes puutuvad kokku kõnearengu probleemidega lastega
 • tugiisikutele, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda kõnearengu probleemidega lastega
 • KOVi töötajatele ja teistele erinevate valdkondade spetsialistidele, kes puutuvad kokku kõnearengu probleemidega lastega

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viib läbi oma ala tipptegija ja väärtusliku kogemuspagasiga praktik Ülle Kuusik

Aktiivõppe kogumaht 30 AT. Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud kõik õppepäevad.

Võimalus osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovid osaleda. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Osalemistasu ühele osalejale on 1095 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 795 €+km). Kui samast organisatsioonist registreerub kaks osalejat, siis on hind ühele osalejale 1045 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 745 €+km). Kui samast organisatsioonist registreerub 3 või enamat osalejat, siis on hind ühele osalejale 945 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 645 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kahes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on sõltuvalt samast organisatsioonist registreerujate arvule vastavalt 219 €+km / 209 €+km / 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale vastavalt 159 €+km / 149 €+km / 129 €+km ). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

Advertisement banner

Programm

29.09.2023

1. ÕPPEPÄEV


09:30 – 14:00

Koolieeliku eakohane kõne areng

Õppepäeva eesmärk on anda teadmisi koolieeliku kõne arengu üldistest seaduspärasustest. Koolitusel osalenu teab eakohase kõne norme ning märkab võimalikult varakult pidurdunud kõne arenguga last.

 • Mis on kõne komponendid?
 • Mis on kõnefunktsioonid?
 • Imiku kõne areng ehk kõne-eelne periood
 • Aastase lapse kõne arengu näitajad
 • 1-2a. lapse kõne areng
 • 2-3a. lapse kõne areng
 • 3-4a. lapse kõne areng
 • 4-5a. lapse kõne areng
 • 5-6a. lapse kõne areng
 • 6-7a. lapse kõne areng

13.10.2023

2. ÕPPEPÄEV


09:30 – 14:00

Kõneprobleemide märkamine

Õppepäeva eesmärk on tutvustada kuulajatele enamlevinud kõnes avalduvaid probleeme. Koolitusel osalenu eristab esmaseid ja teiseseid kõne arengu probleeme, orienteerub enamlevinud kõnediagnoosides.

 • Kõne arengu hilistumine
 • Alakõne ja selle astmed
 • Primaarsed kõnepuuded (enamlevinud logopeedilased diagnoosid, nende avaldumise eripärad)
 • Teisesed kõnepuuded ehk kõne arengu iseärasused meele- ja intellektipuude ning autismi korral

27.10.2023

3. ÕPPEPÄEV


09:30 – 14:00

Kõnearenduse üldised ülesanded

Õppepäeva eesmärk on tutvustada kõnearenduse põhimõtteid ning täiskasvanu rolli kõnearendustöös. Koolitusel osalejad mõistavad varajase sekkumise tähtsust ning enda rolli kõneprobleemidega lapse toetamisel.

 • Varajase sekkumise tähtsus ja olemus
 • Kõnearenduse tasandid
 • Mida täiskasvanud valesti teevad?
 • Nõuded täiskasvanu kõnele
 • Üldised soovitused koolieeliku kõne arendamisel

10.11.2023

4. ÕPPEPÄEV


09:30 – 14:00

Täiskasvanu rollist kõne komponentide kujundamisel

Õppepäeva eesmärk on anda üldiseid soovitusi hääldamise korrigeerimiseks, sõnavara arendustööks ning grammatika kujundamiseks. Koolitusel osalejad oskavad kasutada mõningaid võtteid laste häälduse parandamiseks, suudavad otstarbekalt toetada laste sõnavara arengut ning kõne grammatilise külje kujunemist.

 • Üldised soovitused hääldamise parandamiseks
 • Harjutusi kõneaparaadi tugevdamiseks – millal ja milliseid teha?
 • Sõnavara tutvustamine ja kasutamine
 • Sõnavara arendustöö seoseid teiste valdkondadega (tunnetustegevus, esemeline tegevus jmt.)
 • Grammatika kujundamine
 • Lausemallide omandamine

24.11.2023

5. ÕPPEPÄEV


09:30 – 14:00

Kõne funktsioonide arendamine

Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade, millal ja kuidas lapsed oma olemasolevat kõnet kasutavad ning tutvustada toetamise võimalusi. Koolitusel osalejad teavad, kus ja kuidas koolieelik olemasolevat kõnet kasutab ning kuidas mahajäämuse korral kõne funktsionaalset aspekti toetada.

 • Mis on suhtlemine?
 • Millest sõltub suhtlemise areng?
 • Suhtlemise osaoskused
 • Suhtlemisraskustest autismi korral
 • Suhtlemisoskuse arengu toetamine
 • Oma tegevuse reguleerimine ja planeerimine kõne abil
 • Reguleeriva-planeeriva funktsiooni arengu toetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Arenguprogramm on suunatud lasteaedade ja algklasside pedagoogidele ja teistele haridustöötajatele, kes puutuvad kokku kõnearengu probleemidega lastega; tugiisikutele, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda kõnearengu probleemidega lastega; KOVi töötajatele ja teistele erinevate valdkondade spetsialistidele, kes puutuvad kokku kõnearengu probleemidega lastega ning teistele teemast huvitatutele.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 30 AT. Koolituspäevad sisaldavad nii teoreetilist kui ka praktilist osa ja on interaktiivsed, lisaks diskussioonid ja juhtumipõhised probleemilahenduse tegevused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kõik õppepäevad.

Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile