• Ülle Kuusik

    Ülle Kuusik

    logopeed-eripedagoog (tase 8)

Ülle töötab Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses koolieelikute logopeedina-eripedagoogina. Ta nõustab peresid, kelle lapsed on vanuses 0-7a. Ta on spetsialiseerunud väikelaste (0-3a.) üld- ja kõnearengu hindamisele, perede nõustamisele ja individuaalsete arenduskavade koostamisele. Ta on Tartu linna tasandusrühmade meeskondade aineühenduse juht. Põhitöö kõrvalt on ta koostanud mitmeid logopeedia- ja eripedagoogikaalaseid loengukavasid ning pidanud vastavaid loenguid erinevates haridusasutustes üle Eesti. 2004.a. omistati talle Magister artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2015.a. on ta tunnistatud logopeed tase, 8 vääriliseks. 2018.a. omistati talle eripedagoog tase, 8.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt