Lektor

Ülle Kuusik

Ülle Kuusik

logopeed-eripedagoog (tase 8)

Ülle töötab Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses koolieelikute logopeedina-eripedagoogina. Ta nõustab peresid, kelle lapsed on vanuses 0-7a. Ta on spetsialiseerunud väikelaste (0-3a.) üld- ja kõnearengu hindamisele, perede nõustamisele ja individuaalsete arenduskavade koostamisele. Ta on Tartu linna tasandusrühmade meeskondade aineühenduse juht. Põhitöö kõrvalt on ta koostanud mitmeid logopeedia- ja eripedagoogikaalaseid loengukavasid ning pidanud vastavaid loenguid erinevates haridusasutustes üle Eesti. 2004.a. omistati talle Magister artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2015.a. on ta tunnistatud logopeed tase, 8 vääriliseks. 2018.a. omistati talle eripedagoog tase, 8.

Pakun konsultatsioone järgmistel teemadel:

  • Esmased soovitused töös aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) koolieelikutega
  • Kuidas toetada kõnetu (vähese kõnega) väikelapse kõne kujunemist
  • Lugema- ja kirjutama õpetamise põhialused
  • Töötamise põhimõtted autismispektrihäirega koolieelikutega
  • Lisatuge vajavate koolieelikute õpetamis-ja abistamisvõtted
* Kui Te ei leidnud sobivat teemat, palun kirjutage oma soovidest registreerimisvormi