Õppeprogramm lisatuge vajavate laste arengu toetamiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.09.2023 - 15.09.2023 Registreerimise lõpp: 14.09.2023 Kestvus: 36 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1314 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 954€+km ühe osaleja kohta. Soodushind: Kui samast organisatsioonist registreerub kaks osalejat, siis on soodushind ühele osalejale 894 €+km, kolme või enama osaleja korral soodushind ühele osalejale 774 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Õppeprogramm lisatuge vajavate laste arengu toetamiseks 

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Nende kaasamine on saanud oluliseks suunaks Eesti hariduses. Viimastel aastatel on loodud juurde sobitusrühmi ning ka paljudes tavarühmades käib erivajadustega lapsi. Suur probleem on seejuures õpetajate vähene eripedagoogiline ettevalmistus ja nende valmisolek tööks erivajadustega lastega.

Erivajadustega laste arengu seisukohalt on ülimalt tähtis varane avastamine ja sekkumine. Mida varem kõrvalekalded avastatakse, seda tulemuslikum on järgnev lapse arendamine. Kuidas toetada järjepidevalt neid lapsi, kes vajavad igapäevaselt suuremat tähelepanu, märkamist ja hoolitsust?

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viib läbi oma ala tipptegija ja väärtusliku kogemuspagasiga praktik Ülle Kuusik

Õppeprogrammi eesmärk on anda põhjalikud teadmised erivajaduse olemusest ning õpetada märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Arenguprogramm on suunatud lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, erikoolide ja eriklasside alghariduse õpetajatele (sh toimetulekukoolid), huvikoolide õpetajatele, lasteaedade eripedagoogidele, sotsiaalpedagoogidele, koolipsühholoogidele, tegevusjuhendajatele, tugiisikutele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile ja teistele spetsialistidele, kes puutuvad kokku erivajadustega lastega.

6-päevase õppeprogrammi tulemusel omandavad osalejad vajalikud oskused ja teadmised, et nad oskaksid toetada lisatuge vajavate laste arengut.

Arenguprogrammi läbinu muuhulgas:

 • teab lisatuge vajavate laste õpetamise põhimõtteid ning orienteerub õpetamis- ja abistamisvõtete süsteemis ning kasutab seda;
 • oskab teadlikult mõjutada AEV laste tajude ja mõtlemise arengut;
 • suudab hinnata AEV lapse mänguoskuse taset ning planeerida ja läbi viia vastavat arendustegevust;
 • oskab hinnata laste joonistamisoskuse taset ning planeerida ja läbi viia arendustegevust;
 • mõistab mitteeakohaselt käituvate laste probleemi tausta ja olemust ning omandab sobivad sekkumise viisid;
 • mõistab oma rolli laste kõne arengu toetamisel ja suudab erinevate tegevuste ajal teadlikult laste kõnet arendada.

Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kuuest põhjalikust õppepäevast. Võimalus osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovid osaleda. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 36 AT. Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud kõik õppepäevad.

Osalemistasu ühele osalejale on 1314 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 954 €+km). Kui samast organisatsioonist registreerub kaks osalejat, siis on hind ühele osalejale 1254 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 894 €+km). Kui samast organisatsioonist registreerub 3 või enamat osalejat, siis on hind ühele osalejale 1134 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 774 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kahes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on sõltuvalt samast organisatsioonist registreerujate arvule vastavalt 229 €+km / 219 €+km / 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale vastavalt 169 €+km / 159 €+km / 139 €+km ). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Peale iga online-koolituspäeva toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

15.09.2023

09:30 -14:00
1. ÕPPEPÄEV: Arengulise erivajadusega (AEV) lapsed ja nende õpetamise üldised põhimõtted


Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade, mille poolest erineb AEV laste arengu toetamine nende eakaaslaste õpetamisest.

 • AEV laste arvukuse kasvust, selle põhjustest ja tagajärgedest
 • Varajase sekkumise olemus ning tähtsus
 • AEV laste õpetamise üldised põhimõtted: õpetamine lähimas arenguvallas, varieeritud kordamine, õpetamine mänguvormis, koostöö laste vanematega jm.
 • Õpetamis- ja abistamisvõtete süsteem

29.09.2023

09:30 -14:00
2. ÕPPEPÄEV: Tunnetustegevuse (tajude ja mõtlemise) arendamisest AEV lastel


Õppepäeva eesmärk on tutvustada tajude ja mõtlemise arengut ja selle mõjutamise võimalusi sihipärase ja süsteemse õpetamise tingimustes.

 • Tunnetustegevuse olemus
 • Tajude areng koolieelses eas
 • AEV laste tajude iseärasused
 • Tajude arendustöö põhilised ülesanded
 • Tajuülesannete esitamise etapid
 • Tajuliigid
 • Ülesandeid ja mänge AEV laste tajude arendamiseks
 • Mõtlemise olemus, vormid ja operatsioonid
 • Mõtlemisülesande lahendamise etapid

13.10.2023

09:30 -14:00
3. ÕPPEPÄEV: Rollimäng ja selle kujundamine


Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade rollimängu olemusest ja arengust ning teadlikust kujundamisest.

 • Mängude liigid
 • Rollimängu seos sotsiaalse keskkonnaga
 • Rollimängu arengu etapid
 • Tingimused rollimängu kujundamiseks/arendamiseks
 • Rollimängu õpetamise põhimõtted

27.10.2023

09:30 -14:00
4. ÕPPEPÄEV: Joonistamisoskus ja selle kujundamine AEV korral


Õppepäeva eesmärk on kirjeldada joonistamisoskust kui keerulist sünteetilist tegevust ja jagada teadmisi selle kujundamisest.

 • Joonistamise olemus ja arengu etapid
 • Ülevaade inimese kujutamise eripärast koolieelikutel
 • Joonistamisoskuse kujundamise etapid
 • Ettevalmistava etapi ülesanded
 • Esemelise joonistamisoskuse kujunemist toetavad töövõtted
 • Võtteid teemajoonistuse kujundamiseks

10.11.2023

09:30 -14:00
5. ÕPPEPÄEV: Käitumisprobleemidest ja sekkumisest koolieelses eas


Õppepäeva eesmärk on selgitada käitumisprobleemide olemust, nende põhjuseid, tutvustada enamlevinud käitumissündroome ning sekkumise võimalusi.

 • Käitumisprobleemide bioloogilised ja sotsiaalsed põhjused
 • Käitumissündroomi olemus
 • Sekkumise võimalused sotsiaalse desorienteerituse (ATH ja autismiga lapsed), negatiivse eneseesitluse, kroonilise edasijõudmatuse jne. korral

24.11.2023

09:30 -14:00
6. ÕPPEPÄEV: Kõne arengu toetamisest AEV lastel


Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade laste kõneprobleemide olemusest ja võimalustest AEV laste kõne arengu toetamiseks.

 • Ülevaade kõne- ja keeleprobleemidest
 • Nõuded täiskasvanu kõnele
 • Põhimõtted kõne esile kutsumiseks
 • Kõne funktsioonid ning võimalused kõne kasutamise toetamiseks

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Arenguprogramm on suunatud lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, erikoolide ja eriklasside alghariduse õpetajatele (sh toimetulekukoolid), huvikoolide õpetajatele, lasteaedade eripedagoogidele, sotsiaalpedagoogidele, koolipsühholoogidele, tegevusjuhendajatele, tugiisikutele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile ja teistele spetsialistidele, kes puutuvad kokku erivajadustega lastega.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 36 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve programmi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 6-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.