Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2023. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 04.09.2024 Registreerimise lõpp: 03.09.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2023. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Koolituse eesmärk on tutvustada ja selgitada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2023. a kohtulahenditest nähtuvaid olulisemaid õiguslikke seisukohti ja nende tõlgendusetega seonduvaid õiguse kohaldamise probleeme.

Koolituspäeva esimeses osas käsitletakse Riigikohtu lahendite pinnalt olulisi tarbijaõiguslikke küsimusi, teises osas on tähelepanu all majandustegevuses sõlmitud lepingud ning ühinguõigus. Alateemade juures antakse vajadusel, lisaks kohtupraktika seisukohadele, laiem ülevaade vastava alateema teoreetilistest küsimustest. Samuti arutakse teemadega seonduvaid koolitusel osalejate poolt esitatavaid küsimusi.

Praktilisi nõuandeid jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees ja kohtunik Urmas Volens.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

04.09.2024

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2023. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest


09:30 – 13:00

 • Urmas Volens

  Urmas Volens

  Riigikohtunik, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

Riigikohtu 2023.a olulisemad seisukohad tarbijalepingute kohta:

 • Tarbijakrediidilepingutest tulenevate nõuete kohtulik maksmapanek (RKTKo 2-21-13098/50)
 • Kinnisasja müügilepingud (RKTKo 2-19-19586/85)
 • Tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse lepingu lõpetamise piirid (RKTKo 2-21-3552/52)

Riigikohtu 2023.a olulisemad seisukohad majandustegevuses ja ühinguõiguses:

 • Töötaja konkurentsikeeld ja ärisaladuse hoidmise kohustus (RKTKo 2-20-11960/54 ja 2-20-13897/61)
 • Dividendi maksmise otsuse tühisus ja dividendide maksmise kohustuse täitmisest keeldumise õigus (RKTKo 2-21-1504/50)
 • Osaniku osaühingust väljaarvamine ja talle osa eest makstav hüvitis (RKTKo 2-20-17189/101)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohtunikud, notarid, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Vaata sarnaseid

IT lepingute tüüpilised vead ja puudused

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Keerulised õigusdokumendid – kuidas muuta need lugejale selgemaks?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 06.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Eeskujulik eluruumi üürileping kui üürileandja parim kaitse puuküürniku vastu

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Mida teha kui võlgnik ei maksa?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.08

Jälgimisseadmete kasutamine töökeskkonnas- millele tähelepanu pöörata?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 06.09

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.09

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

Ettevõtjale olulised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmed

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.10

Tehisintellekti (AI) ja andmekaitsega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.10