Tootejuhi arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 09.10.2024 - 20.11.2024 Registreerimise lõpp: 09.10.2024 Kestvus: 46 AT Asukoht: Online-arenguprogramm Hind: 1554 € + km Ühe õppepäeva hind: 259 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 1074 € + km Ühe päeva soodushind: 179 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Tootejuhi arenguprogramm

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Tootejuhi arenguprogrammi eesmärk on anda põhiteadmised tehnoloogiapõhiste toodete loomise ja juhtimise kohta, mis aitavad lahendada lõppkasutajate probleeme. Kursus põhineb kaasaegsetel tehnoloogiatoodete näidetel (Facebook, Spotify, Netflix jne) ning praktilistel ülesannetel (sh Disain Sprint metodoloogial põhinev töötuba), mis selgitavad, kuidas töötavad tootemeeskonnad. Selle koolituse läbimine mitte ainult ei tugevda osalejate teadmisi ja oskusi tootejuhtimises, vaid ka suurendab nende väärtust tööturul, andes neile vajalikud vahendid, et osaleda tootearendusprotsesside juhtimises ja toetada ettevõtte kasvu ja innovatsiooni.

Kursuse vältel tutvume toote avastamise ja tarnimise protsessidega – alates probleemi uurimisest kuni lahenduse avaldamiseni, seejuures keskendudes tootejuhi rollile igas etapis. Uurime, kes on tootejuht, milline on tema funktsioon vastavas toote elutsükli etapis ja kuidas see roll erineb sellistest rollidest nagu projektijuht või tooteomanik. Käsitleme probleemipõhiseid versus funktsioonipõhiseid lähenemisviise ning puudutame selliseid teemasid nagu tootevisioon, strateegia, eesmärgid  ning suhted erinevate huvipooltega.

Koolituse läbinu:

 • mõistab tootejuhtimise põhimõisteid;
 • saab aru tootejuhi rollist ning tema kohustustest;
 • saab aru tootejuhtimise tähtsusest ja selle mõjust ettevõtte üldisele edule;
 • mõistab toote taga oleva “Miks” tähtsust;
 • oskab töötada kaasaegsete tootemeeskondadega ning mõistab, kuidas nad loovad firmale ja kasutajatele väärtust;
 • oskab läbida toote avastamise etappe koos näidistoodetega;
 • oskab rakendada erinevaid tootejuhtimise raamistikke;
 • oskab paremini toetada tootejuhtimise funktsiooni omas ettevõttes;
 • mõistab põhiprintsiipe tootevisiooni, tootestrateegia ja eesmärkide seadmise kohta;
 • saab asuda tööle algtaseme tootejuhi ametikohale.

Koolitusele on oodatud IT valdkonna spetsialistid, kes soovivad oma oskusi tootejuhtimise suunas täiendada ja uusi tööriistu õppida, sh juunior tootejuhid, tooteomanikud, projektijuhid, tarkvaraarendajad, turundajad, disainerid, IT juhid (et nad saaksid tootejuhtimise funktsiooni ettevõttes paremini toetada) ning kõik, kes soovivad paremini mõista tootearenduse laiemat pilti. Lisaks on oodatud inimesed, kes plaanivad luua oma toodet (start-up’i alustamine) või on seda juba teinud ja soovivad paremini mõista tootejuhtimise protsesse, et edukalt tooteid edasi arendada. Samuti on oodatud hiljutised lõpetajad, kes otsivad oma esimest töökohta tootejuhtimise alal.

Koolitusel osalemiseks on vajalik baastasemel inglise keele oskus ning põhiteadmised arendusmetoodikatest nagu Agile ja Waterfall.

Programmi sisukaid ja praktilisi õppepäevi viivad läbi Seda Sahradyan ja Karolin Kaplan.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Osalemistasu on 1554 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1074 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kahes osas. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis 14 päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Täiendõppe kogumaht 46 AT, millest iseseisev töö 14 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb kirjaliku arvestusega. Tootejuhi arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi.

Programm

09.10.2024

1. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Sissejuhatus tootejuhtimisse. Tootemeeskonnad. Visioon, strateegia ja eesmärgid.

 • Seda Sahradyan

  Seda Sahradyan

  Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

Sissejuhatus tootejuhtimisse

Eesmärk on anda laiem ülevaade tootejuhtimise valdkonnast, tutvuda vajalike terminite ning mõistetega ja tutvuda tootejuhi rolliga. Uurime, kes  on tootejuht, kust antud ametikoht pärineb, mis on selle peamised kohustused, teadmised ja oskused. Lisaks võrdleme tootejuhi roll sarnaste ametikohtadega ning räägime, kes tootejuht ei ole. Viimaseks vaatleme tootejuhtimise ameti tüüpe ja hierarhiat.

 • Mis on tootejuhtimine?
 • Põhiterminid ja mõisted
 • Kes on tootejuht?
 • Võrdlus sarnaste rollidega
 • Tootejuhtimise ametid ja hierarhia

Tootemeeskonnad ja koostöö

Siin keskendume tugevate tootemeeskondade ülesehitusele, sellesse kuuluvatele rollidele ning nende omavahelisele dünaamikale. Vaatleme kesksena tootejuhi rolli ning tema suhteid ümbritsevate rollidega. Keskendume sellele, kuidas tugevad tootemeeskonnad töötavad ja läbi milliste sammude saab tootejuht sellele kaasa aidata.

 • Tootemeeskonna koostöö
 • Tootedisaineri roll
 • Arendaja roll
 • Muud toetavad rollid

Visioon, strateegia ja eesmärgid

Õppepäeva viimases osas käsitleme kolme teemat:

 • Visioon – kuhu me jõuda tahame?
 • Strateegia – kuidas me selleni jõuame?
 • OKR’id (Objectives and Key Results) – kuidas me teame, et oleme õigel teel?

16.10.2024

2. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Probleemi avastamine ja valideerimine. Rühmatöö.

 • Seda Sahradyan

  Seda Sahradyan

  Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

Teisel õppepäeval keskendume toote avastamise protsessile (Product Discovery) ja selle esimesele kahele sammule.

Probleemi avastamine (Problem discovery)

Eesmärk on selgitada, miks tootejuhtimise protsess algab just sellest etapist, tuues näiteid erinevatest kaasaaegsetest toodetest. Seejärel käsitleme erinevaid probleemi mõistmise ja avastamise metoodikaid, mida on võimalik oma töös kasutada (eraldi või kombineeritult). Samuti tutvume Jobs to be done raamistikuga.

Probleemi valideerimine  (Problem validation)

Probleemi valideerimise sessioonis selgitame, kuidas me teame, et avastatud probleem(id) on väärt lahendamist, kuidas neid prioritiseerida ja millised meetodid aitavad valideerimisele kaasa. Samuti tutvume probleemi defineerimise (Problem definition) metoodikatega.

Rühmatöö

Rühmatöö käigus paneme õppepäeva jooksul õpitu praktikasse, võttes aluseks igapäevaelu näiteid.

30.10.2024

3. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Lahenduse avastamine ja valideerimine. Rühmatöö. Planeerimine ja dokumentatsioon

 • Seda Sahradyan

  Seda Sahradyan

  Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

Kolmandal õppepäeval keskendume eelkõige lahenduse avastamis-  ja valideerimisetappidele.

Lahenduse avastamine (Solution discovery)

Antud sessioonis räägime, milline on hea sisend lahendile, tutvume erinevate võimalustega lahendi leidmiseks, põhinedes erinevatele digitaaltoodete näidetele. Samuti, vaatleme kuidas on võimalik ideid visualiseerida.

Lahenduse valideerimine (Solution delivery)

Arutleme, kuidas on võimalik paremini aru saada, milline idee või lahend on väärt teostamist. Katame kriitiliste riskide teemat ning tutvume erinevate tehnikatega, mis aitavad ideid valideerida.

Rühmatöö

Rühmatöö käigus paneme õppepäeva jooksul õpitut praktikasse, keskendudes eelkõige riskidele ja võttes aluseks praktilisi näiteid.

Planeerimine ja dokumentatsioon

Päeva lõpus tutvume planeerimistehnikatega, räägime dokumentatsioonist, selle olulisusest tootejuhtimises ja dokumentatsiooni printsiipidest.

06.11.2024

4. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Disainisprint metodoloogial põhinev ideeloome töötuba - esimene osa

 • Seda Sahradyan

  Seda Sahradyan

  Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

 • Karolin Kaplan

  Karolin Kaplan

  Pipedrive, vanem tootedisainer

Töötuba koosneb struktureeritud tegevustest, mis julgustavad loovat mõtlemist, koostööd ja erinevate ideede genereerimist etteantud väljakutse lahendamiseks.

Koolituspäeva eesmärk on tutvuda disainisprint metodoloogiaga ja praktiseerida kindlaid meetodeid ideeloome eesmärgil.

 • TEOORIA
 • Mis on disainiprint?
 • Olulised rollid ja tööriistad? 
 • Kuidas on disainisprint struktureeritud?
 • Millal disainisprinti läbi viia? 
 • Mis võib valesti minna?
 • PRAKTILINE OSA
 • Oma tiimi disainiväljakutsega tutvumine
 • Inspiratsioonilõuendi loomine (Lightning Demo)
 • Ajaraamis meetodil Pöörane 8 (Crazy 8s)
 • Individuaalsete lahenduste eskiiside loomine (Solution sketch)

07.11.2024

5. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Disainisprint metodoloogial põhinev ideeloome töötuba - teine osa

 • Seda Sahradyan

  Seda Sahradyan

  Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

 • Karolin Kaplan

  Karolin Kaplan

  Pipedrive, vanem tootedisainer

Töötuba koosneb struktureeritud tegevustest, mis julgustavad loovat mõtlemist, koostööd ja erinevate ideede genereerimist etteantud väljakutse lahendamiseks.

Koolituspäeva eesmärk jätkata praktiliste ülesannetega sealt kus eelmisel päeval pooleli jäime.

 • PRAKTILISE OSA JÄTKAMINE
 • Lahenduse eskiiside tutvustamine ja arutelu tiimides
 • Hääletamine ja otsuste langetamine, millise lahenduse ja/või lahenduse osadega edasi minna
 • Piltloo koostamine (Storyboarding) tiimis
 • Kontseptsioonide presenteerimine grupile

20.11.2024

6. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Iseseisva töö kaitsmine

 • Seda Sahradyan

  Seda Sahradyan

  Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

Koolituse viimane päev on suunanud iseseisva töö kaitsmistele. Eesmärgiks ei ole ainult koolituse käigus õpitud teadmisete töösse rakendamine, vaid ka osaleja ettevalmistamine sarnasele ülesandele, mida paljud tooteorganisatsioonid kasutavad tootejuhtide värbamisel. 

Õppepäeva käigus esitleb (pitchib) iga osaleja oma tööd, mis põhineb digitaalsel tootel, mille osaleja on valinud. Kaitsmise ajal vastab esitleja koolitaja ja teiste osalejate poolt esitatud küsimustele ja/või võtab osa tekkinud arutelus.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud IT valdkonna spetsialistid, kes soovivad oma oskusi tootejuhtimise suunas täiendada ja uusi tööriistu õppida, sh juunior tootejuhid, tooteomanikud, projektijuhid, tarkvaraarendajad, turundajad, disainerid, IT juhid (et nad saaksid tootejuhtimise funktsiooni ettevõttes paremini toetada) ning kõik, kes soovivad paremini mõista tootearenduse laiemat pilti. Lisaks on oodatud inimesed, kes plaanivad luua oma toodet (start-up'i alustamine) või on seda juba teinud ja soovivad paremini mõista tootejuhtimise protsesse, et edukalt tooteid edasi arendada. Samuti on oodatud hiljutised lõpetajad, kes otsivad oma esimest töökohta tootejuhtimise alal.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 46 AT, millest iseseisev töö 14 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb kirjaliku iseseisva tööga. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 5 õppepäeva 6-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 6-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.