Lektor

Lauri Kriisa

Lauri Kriisa

SpeakSmart koolitaja ja moderaator, SpeakSmartClub arendusjuht

Alates enda väitluskarjääri algusest 2006. aastal on Lauri omandanud arutelu pidamisest ja juhtimisest mitmekülgsed kogemused. Lauri hariduslik taust on õigusvaldkonnas. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduses ning Leideni Ülikoolis magistrikraadi rahvusvahelises õiguses. Lauri viimasteks klientideks avalikus sektoris on olnud muuhulgas Eesti Pank, Elektrilevi, Riigikogu Arenguseire Keskus, Riigikontroll, Riigikantselei, Tallinna Rahvaülikool, erasektoris Tieto, AS Baltic Computer Systems, SFS Intec, Tallinna Rahvusraamatukogu ja Sisekaitseakadeemia ja vabaühenduste hulgas Korp! Lembela, Mondo jt.