Lektor

Naatan Haamer

Naatan Haamer

Pereterapeut ning kriisi- ja leinanõustaja

Naatan Haamer on hingehoidja, pereterapeut ja leina- ning kriisinõustaja. Ta töötab Sihtasutuses Tartu Ülikooli Kliinikum.