Lektor

Nikita Panjuškin

Nikita Panjuškin

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik

Nikita Panjuškin omandas rakenduskõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2016. aastal õe erialal, mida täiendas 2018. aastal intensiivõenduse erialaga. Tema 8-aastasele töökogemusele kiirabis lisandub mitmeaastane Kaitseväe kogemus Eestis ja välismissioonil ning õde-õpetaja ametikohal Kaitseväe Akadeemia Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses. Ta on viinud läbi sõjameditsiinialast väljaõpet nii tervishoiutöötajatele kui ka Kaitseväe meedikutele. Hetkel töötab ta Sotsiaalministeeriumis nõunikuna, kus arendab tervishoiusüsteemi valmisolekut kriisideks ning lisaks õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudis, kus täiendab enda teadmiseid kriisireguleerimise valdkonnas.

Advertisement banner