Lektor

Pia Pedanik

Pia Pedanik

MA töö- ja organisatsioonipsühholoog

Pia Pedanik on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe Work and Organizational Psychology erialal. Meeletervis OÜ-s edendab äriklientide töökeskkonna vaimset tervist läbi individuaalsete vastuvõttude, sisekoolituste, ja töökeskkonna psühhosotsiaalsete stressorite hindamise. Ühiskondlikul tasandil proovib tõsta teadlikkust töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnast Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu näol, mille üks kolmest asutajaliikmest ta on.