Lektor

Targo Kalamees

Targo Kalamees

PhD, Tallinna Tehnikaülikool

Targo Kalamees on Tallinna Tehnikaülikooli ehitusfüüsika professor ja praktiseeriv ehitusinsener. Peamised uurimis- ja arendustööde suunad on ehitusfüüsika, hoonete renoveerimine, hoonete piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus (modelleerimine, laboratoorsed katsed, väliuuringud, soojus- ja niiskuskoormused, sisekliima ja energiatõhusus, ringmajandus ehituses, ehitatud keskkonna kliimakindlus, tuleviku kindlad hooned). Targo Kalamees on juhendanud eduka kaitsmiseni 10 doktoritööd ja hetkel on 5 doktoritööd juhendamisel. On õppinud ja töötanud välisülikoolides Soomes ja Rootsis.