Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 31.05.2022 - 31.05.2022 Registreerimise lõpp: 30.05.2022 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 30. maini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes

Seoses infotehnoloogia ning tehnika kiire arenguga on töötajate jälgimist ja kontrollimist võimaldavad tehnilised lahendused muutunud tööandjate jaoks järjest tavapärasemaks. Jälgimisseadmed edastavad ja salvestavad pilti selleks, et jälgida mingit territooriumi, inimesi, eset või protsessi. Jälgimisseadmed on ka GPS-seadmed, mis võimaldavad kindlaks määrata inimese või eseme (näiteks auto) asukohta. Töötajad peavad jälgimisseadmete kasutamist tihtilugu oluliseks privaatsuse riiveks, põhjustades ebamugavust, hirmu ning kahtlusi. Kui tööandja otsustab tööruumides kasutada video või heli salvestusseadmeid või paigaldada oma sõiduvahenditele GPS seadmed, tuleb tal arvestada isikuandmete kaitse põhimõtetega, sest selline tegevus tähendab automaatselt töötaja isikuandmete töötlemist.

Koolituse eesmärk on anda tööandjatele praktilisi nõuanded, kuidas jälgimisseadmeid kasutada nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsiooniga ning ei põhjustaks töötajatele intensiivset privaatsuse riivet.

Koolituse läbinu mõistab isikuandmete kaitse põhimõtteid jälgimisseadmete kasutamisel, teab seejuures tööandja õiguseid ja kohustusi ning oskab kasutada seadmeid viisil, mis väldib võimalikke juriidilisi tagajärgi ja põhjustab töötajates kõige vähem vastumeelsust.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes


10:00 - 12:00

  • Jälgimisseadmete kasutamise eesmärgid ja sellest tulenevalt tehnoloogiate valik
  • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja töötajaid sealhulgas jälgida (videovalve, elektroonilised lukud, GPS seadmed jmt), millega tuleb arvestada?
  • Jälgimisega kogutud andmete edastamine kolmandatele isikutele
  • Millised nõusolekud tuleks töötajatelt töösuhte alguses või jooksvalt küsida?
  • Millistel juhtudel ei ole nõusoleku küsimine vajalik?
  • Andmete säilitamise tähtaeg ja salvestistega tutvumise kord
  • Vastutus- millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ja teised, kes soovivad saada ülevaate jälgimisseadmete kasutamisest töösuhetes.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi