IT arenduste juhtimisest nii tellija kui pakkuja vaatevinklist

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 02.12.2022 - 02.12.2022 Registreerimise lõpp: 01.12.2022 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 1. detsembrini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

IT arenduste juhtimine

Suurem osa avaliku ja erasektori organisatsioonidest sõltub kiiretest ja kvaliteetsetest IT arendustest. Tihtipeale osutub see aga suureks väljakutseks, kuna IT arendused kipuvad võtma liiga palju aega ja raha ning tulemus võib lõpuks ikkagi pettumust valmistada. Kuidas olla tark tellija, kuidas hinnatud ning usaldusväärne teenusepakkuja? Millised on peamised IT-teenuste arendamise ja arenduste tellimisega tehtavad vead ja kuidas neid vältida?

Koolitusel käsitleme IT arenduste parimaid praktikaid ning olulisi nüansse nii tellija kui ka pakkuja seisukohast. Räägime ka erinevatest väljakutsetest ning keerulistest olukordadest, mis IT arenduste käigus esineda võivad.

Koolituse eesmärk on anda teadmised IT arendustööde juhtimisel kasutatavatest parimatest tavadest ja meetoditest, samuti osapoolte vastutusest ja rollidest.

Koolitusel osalenu:

 • Teab erinevaid IT arendusmeetodeid ning nendega kaasnevaid riske ja võimalusi
 • Tunneb põhilisi tarkvara arendusega seotud tööde protsesse ja mõistab nende vajalikkust
 • Teab agiilsete arendusmeetodite olemust ja printsiipe
 • Teab, millised on IT arenduse osapoolte peamised rollid ja vastutus
 • Tunneb meetodeid, kuidas hinnata tööde mahtu ja ärilist väärtust
 • Oskab vältida kõige levinumaid vigu IT-arenduses

Koolituse viib läbi RMIT-i teenuste tiimijuht Enely Prei, kes on varasemalt tegelenud ka Siseministeeriumis infotehnoloogia- ja arenduskeskuses IKT teenuste kvaliteedijuhtimisega.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:50 - 10:00

IT-arenduste juhtimine


10:00 - 11:30

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

 • IT arendusmeetodid, nendega seotud riskid ja võimalused
 • Peamised tarkvara arendusega seotud protsessid ja nende otstarve
 • Agiilse arenduse põhimõtted
 • IT arenduses osalejate peamised rollid ja vastutus

Sirutuspaus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub


11:45 - 13:15

Enely Prei, teabehalduse ekspert ning RMIT-i teenuste tiimijuht

 • Minimaalne elujõuline toode (Minimal Viable Product - MVP)
 • Enamlevinud tööde mahu ja ärilise väärtuse hindamise meetodid
 • Tööde järjekorra (backlog) juhtimise parimaid praktikaid
 • IT-arenduses esinevad peamised väljakutsed ning võimalikud lahendused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud nii IT arendusi pakkuvad ettevõtted kui ka IT arenduste tellimisega seotud töötajad, sh avaliku ja erasektori juhid, keskastmejuhid, teenusejuhid ja teised teemast huvitunud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.