TASUTA: Töötasu hüvitis tööandjate ja töötajate olukorra leevendamiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 31.03.2020 - 31.03.2020 Registreerimise lõpp: 29.03.2020 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 0 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Tähelepanu! Kahjuks ei suuda online-koolituse keskkond kõiki huvilisi ära mahutada. Grupp on täitunud. Kõik need, kes registreerusid pärast 26. märtsi kella 12.45 ning enne 30.märtsi, saavad online-koolituse salvestuse lingi. Saadame selle kohe esimesel võimalusel, kui reaalajas on koolitus lõppenud. 

Väga suure huvi tõttu toimub samal teemal, kuid täiendatud kujul online-koolitus juba 14. aprillil. Registreeruda saab SIIN.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tulenevalt EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrale toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatavad koolitused kuni 11. juunini 2020. a online-koolitustena.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chat aknasse küsimusi. Koolitaja vastab suuliselt.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne kolm päeva.

TASUTA: Töötasu hüvitis tööandjate ja töötajate olukorra leevendamiseks

20. märtsil 2020. a kiideti töötukassa nõukogu koosolekul heaks töötasu hüvitise maksmine töötajatele, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutiselt raskused üle elada.

Oluline on teada:

 • hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele;
 • hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest (tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest);
 • tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui töötasu on töötajatele välja maksnud;
 • kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Kõrgelt hinnatud tööõiguse jurist Elina Soomets selgitab TASUTA online-koolitusel kes ja kuidas töötasu hüvitist saavad. Lisaks vastab jurist küsimustele.

Advertisement banner

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:55 - 10:00

Töötasu hüvitis tööandjate ja töötajate olukorra leevendamiseks


10:00 - 11:30

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Töötasu hüvitise eesmärk on vähendada koroonaviiruse levikust tingitud mõju tööandjatele ja töötajatele, aidates säilitada töökohti ja ennetada töötajate koondamist.
 • Kellel on õigus saada töötasu hüvitist?
 • Töötasu hüvitis on seotud üksnes töölepingu alusel töötavate töötajatega. Käsundus- ja töövõtulepingu alusel tööd tegevad isikud ei kuulu rakendatava meetme alla.
 • Mis olukorras makstakse töötasu hüvitist töötajale?
 • Mis on tagajärjed, kui tööandja ei järgi töötasu vähendamisel töölepingu seaduse § 37 alusel kõiki nõudeid? Käsitleme ka olukorda, kus töötaja ja tööandja leppisid kokku tasustamata või osaliselt tasustatavas puhkuses.
 • Töötasu hüvitise suurus. Erista tööandja kohustust maksta töötajale keskmist töötasu aja eest, mil tööandja ei saanud tagada tööks valmis olevale töötajale tööd ja töötasu hüvitise arvutamise aluseks olevat keskmist töötasu.
 • Töötaja koondamine välistab töötasu hüvitise saamist. Mis olukorras?
 • Kuidas taotleda töötasu hüvitist? Millised tõendid peavad tööandjal olema hüvitise saamiseks?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Kõikide Eesti ettevõtete esindajad, kes vajavad Töötukassa poolset töötasu hüvitamist.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2 AT. Interaktiivne loeng. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Osavõtutasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Ragne Talv

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.