Lektor

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Töö- ja organisatsioonipsühholoog, kriisinõustaja, koolitaja, A-G Projekt OÜ omanik ja tegevjuht

Ave-Gail on töö- ja organisatsioonipsühholoog ning eduka tööstressi ja läbipõlemist ennetava nõustamisformaadi Võõras Sõber autor ja eestvedaja. Lisaks omab ta kriisinõustamise pädevust (sh. spetsialiseerumisega operatiivsele reageerimisele). Tööstaaži on tal alates 1995. aastast, olles töötanud nii FIE-na kui ka rohkem kui 20 000 töötajaga korporatsiooni heaks. Alates 2012. aastast on tema põhitegevuseks olnud erinevatele ettevõtetele tööohutusalaste riskianalüüside koostamine (sh psühhosotsiaalsed ohutegurid), millele veid hiljem lisandus organisatsioonide, nende juhtide ja töötajate nõustamine nii tööalaste kui isiklike raskustega toimetulekul. Läbi oma esitluste püüab ta tõsta üldist teadlikkust vaimse tervise teemadel ning panna inimesi leidma üles enesehoidmise olulisust, sest terve ja tugev inimene on heaks kaaslaseks ja toetajaks teistele. Lisaks on selline inimene tulemuslikum nii töö kui eraelus ja ta on ka usaldusväärsem oluliste otsuste tegijana.

Advertisement banner