Kuidas luua töötaja ja juhi vahel usalduslik ning hea suhe?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 09.03.2022 - 09.03.2022 Registreerimise lõpp: 08.03.2022 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 8. märtsini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kuidas luua töötaja ja juhi vahel usalduslik ning hea suhe?

Usaldusliku ja hea suhte loomine juhi ja töötaja vahel on nii kunst kui ka süstemaatiline töö. Kui töötajat ei rahulda suhted juhiga, levitab ta rahulolematust ja negatiivset suhtumist edasi ka teisele. See viib tagarääkimiseni, pingete tekkimiseni, sisekliima käärimiseni ning sellises keskkonnas on töötaja aga ka meeskonna töö tulemuslikkus pärsitud.

Seega võib öelda, et juhi ja töötaja kahepoolne suhe on organisatsiooni rakuke, mille tervisest sõltub kogu meeskonna ja organisatsiooni tervis.

Koolituse eesmärk on anda praktilisi juhiseid, kuidas luua usalduslik ja teineteist austav suhe töötaja ning juhi vahel olenemata mõlema poole inimlikest puudustest.

Koolituse läbinu teab, kuidas luua usalduslik suhe, negatiivsete suhete kõrvalmõjudeta toimiv meeskond, kuidas suhteid hoida ja edendada, kuidas märgata võimalikke ohukohti ja mil viisil neile reageerida.

Värskeid ja praktilisi nõuandeid jagab juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant Margus Alviste.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Kuidas luua töötaja ja juhi vahel usalduslik ning hea suhe?


10:00 - 11:30

  • Kuidas kvaliteetse juhtimise kaudu jõuda iga töötajaga usaldusliku ja tulemusliku suhte saavutamiseni?
  • Juhtimise olemus ja väljundid - juhtimine seisneb eelduste loomises töötajatele soovitud eesmärkide ja mõju saavutamiseks
  • Mida me mõistame usaldusliku ja hea suhte all? Usaldus eeldab hirmude ja ohutunde asendumist teadmisega partnerite käitumisest ja reaktsioonidest. Hea suhe baseerub vastastikusel austusel ja sümpaatial ning selles puudub konkurentsi aspekt
  • Mida juhid töötajatelt ootavad? Juhid eeldavad, et töötajad käituvad nende ideaalide ja soovitud käitumismustrite kohaselt. Ent kui töötajad kopeerivad juhtide käitumist, toob see enamasti kaasa pahanduse. Kuidas sellises olukorras leida sobiv lahendus?

Virgutuspaus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub


11:45 - 13:15

Margus Alviste
Juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant

  • Mida töötajad ootavad juhtidelt? Töötajad ootavad juhtidelt eeskujuks olemist, märkamist, austust, tunnustamist, turvatunnet ja keerulistes olukordades vastutuse enda pealt võtmist - peaaegu üliinimlikke omadusi. Ent kas töötajad saavad selleks ka ise midagi ära teha?
  • Kriitilised eeldused usaldusliku suhte saavutamiseks
  • Psüühika toimemehhanismid
  • Grupiprotsessid ja positsioneerimine grupis
  • Subjektsus ja objektsus ning erinevad isiksusetüübid
  • Meeskonna kujundamine erinevatest isiksusetüüpidest

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juhid, tegevjuhid, meeskonnajuhid, projektijuhid, müügijuhid, teenindusjuhid, personalijuhid ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. interaktiivne loeng ning praktilised ülesanded. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.