Ettevõtte ruumide läbiotsimine- kuidas kaitsta enda õiguseid?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 05.06.2024 Registreerimise lõpp: 04.06.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 229 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 21. aprillini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Ettevõtte ruumide läbiotsimine- kuidas kaitsta enda õiguseid?

Mistahes ettevõtte kontor võib ühel ootamatul päeval sattuda läbiotsimise tandriks ja seda väga erinevatel põhjustel alates konkurentsialasest haldusmenetlusest kuni kriminaaluurimiseni. Selleks, et läbiotsimine kogu ettevõtte personali jaoks võimalikult valutult mööduks, tuleb olla hästi ettevalmistunud ja omada selget kriisikava.

Koolituse eesmärk on anda praktilised juhised selleks, kuidas võimalikeks läbiotsimisteks ettevõttesiseselt valmistuda, anda lühidalt ülevaade sellest, milline on läbiotsimise käik ning millised on läbiotsimisega puutumuses olevate isikute õigused ja kohustused. Selliselt aitab koolitus ennetada mh võimalikele menetluslikele minetustele tähelepanu juhtimata jätmist ning aidata kaasa läbiotsimise sujuvamale kulgemisele.

Koolituse läbinu mõistab läbiotsimisega seotud üldiseid põhimõtteid ja tagamaid ning oskab läbiotsimise ajal reageerida võimalikele menetleja rikkumistele, mh teab koolituse läbinu, millises ulatuses on ta kohustatud läbiotsimisele kaasa aitama.

Koolituse viib läbi TGS Baltic advokaat Helena Kuuse, kes on kriminaalõiguse ja vaidluste töögrupi liige.

Koolitus on suunatud nii ettevõtete juhtiv- kui tavatöötajatele, kuivõrd praktikas puudutab läbiotsimine kõiki läbiotsimisega puutumuses olevaid isikuid. Seetõttu on ka oluline, et kõik ettevõttega seotud isikud teaksid täpselt, millises ulatuses on nad kohustatud menetlejatega koostööd tegema ning millises ulatuses on neil võimalik koostöö tegemisest keelduda.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

05.06.2024

Ettevõtte ruumide läbiotsimine- kuidas kaitsta enda õiguseid?


09:30 – 13:00

  • Mis on läbiotsimine?
  • Millal ja kuidas seda tehakse?
  • Kuidas erinevad erinevate menetluste raames läbiviidavad läbiotsimised (haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetluse raames)?
  • Milline on läbiotsimise käik?
  • Milline tähendus on kontrolli eesmärgi tuvastamisel ja kuidas see on seotud sellega, millises ulatuses läbiotsimist võib toimetada?
  • Millised on läbiotsimisega puutumuses olevate isikute õigused?
  • Millised kohustused?
  • Kuidas läbiotsimise käik talletatakse?
  • Mis saab pärast läbiotsimist?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitus on suunatud nii ettevõtete juhtiv- kui tavatöötajatele, kuivõrd praktikas puudutab läbiotsimine kõiki läbiotsimisega puutumuses olevaid isikuid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi