Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.06.2024 Registreerimise lõpp: 07.06.2024 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 21. aprillini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

Ehituslepingu sõlmimise järel on praktikas kõige rohkem vaidlusi seotud ehitise kvaliteedi ning tööde tähtaegse valmimisega. Viimasel ajal on muutunud aktuaalseks ka võimalus ehitustööde eest makstavat tasu korrigeerida tulenevalt oluliselt muutunud majanduskeskkonnast. Vaidlusi tekib ka tööde valmimise järel nende ülevaatamise ja vastuvõtmise käigus.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade praktikas enim probleeme tekitavatest olukordadest seoses ehitamisega, nende põhjustest ning pakkudes neile lahendusi ning ennetamise võimalusi.

Iga teema juures tuuakse välja levinud murekohad ning ettepanekud, kuidas probleeme vältida ning lahendada.

Koolituse läbinu teab:

 • millele ehituslepingu sõlmimisel tähelepanu pöörata;
 • milliseid tingimusi peaks ehitusleping vaidluste vältimiseks sisaldama;
 • kes mille eest vastutab.

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa. Varasemalt on Martina Proosa töötanud advokaadibüroos Glikman, Alvin ja Partnerid ning planeeringute osakonna juhatajana Siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

07.06.2024


08:55 – 09:00

Kogunemine veebikeskkonda

09:00 – 11:00

Ehituslepingute riskide maandamine - kuidas vältida ehitusvaidlusi?

 • Milline ehitusleping valida?
 • Ehituslepingu lisad
 • Milline on hea ehitusprojekti?
 • Ehitusprojekti järgimine, järelevalve ja vastutus
 • Ehitise ja ehitamise kvaliteet

11:00 – 11:30

Virgutuspaus

11:30 – 13:30

Koolitus jätkub

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

 • Tasu tööde eest, selle muutmise võimalused, tasu maksmine
 • Tarneprobleemid
 • Ehitise valmimine ja ülevaatamine
 • Tööde üleandmine, viivitused kes mille eest vastutab
 • Töövõtugarantii sisu ja selle tingimused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, ehitusettevõtjad, ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, kohalikud omavalitsused, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Uus lamekatuse standard- millele tähelepanu pöörata? (6,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.04

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas (12,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 02.05

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused (6 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 13.05

Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 31.05

Kõik oluline teedeehitusest ja kaevetöödest (6,3TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.06

Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 04.06

Kasutamisest teavitamise ja kasutusloa taotlemisega seotud probleemidest praktikas (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Ehitisregistri praktiline koolituspäev (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.08

Teekatendite projekteerimine (4,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09