Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 31.05.2024 Registreerimise lõpp: 31.05.2024 Kestvus: 5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 21. aprillini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner 

Online-koolitus: Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine

Koolitus annab 4,7 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk on tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel teraskonstruktsioonidega, sealhulgas tööstushoonete karkasside ja mitmekordsete karkasshoonete projekteerimisest ja arvutamisest. Koolitus keskendub teraskonstruktsioonide arvutamise alustele, eripäradele ning konstruktsioonide ja materjalide valikule, jäikuse tagamisele ja probleemsete kohtade lahendamisele.

Koolituse läbinu:

 • Mõistab teraskonstruktsioonide projekteerimise ja arvutamise põhiprintsiipe ja -meetodeid
 • Tunneb teraskonstruktsioonide eripärasid ja mehaanilisi omadusi
 • Valib sobiva arvutusmudeli ja materjalid tööstushoonete ja mitmekordsete karkasshoonete projekteerimiseks
 • Tunneb teraskonstruktsioonide projekteerimisel ja arvutamisel ettetulevaid probleemseid kohti, sealhulgas kraanatalade projekteerimise väljakutsed
 • Oskab tagada konstruktsioonide nõutava jäikuse, arvestades erinevaid koormusi ja konstruktsioonilisi eripärasid

Koolituse viib läbi kogenud ehitusinsener (tase 7) Andres Sokk, kellel on üle kahe aastakümne pikkune erialane töökogemus mitmesugustes inseneribüroodes, sealhulgas Inseneribüroo Tala OÜ-s vastutava insenerina ja Inseneribüroo Printsiip OÜ-s juhatuse esimehena. Lisaks praktilisele töökogemusele jagab ta oma teadmisi tulevastele arhitektidele ja inseneridele, olles külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

31.05.2024


09:05 – 09:15

Kogunemine veebikeskkonda

09:15 – 11:15

Teraskonstruktsioonide arvutamine

 • Andres Sokk

  Andres Sokk

  Inseneribüroo Tala OÜ, vastutav ehitusinsener (tase 7)

 • Teraskonstruktsioonide arvutamise alused ja eripärad
 • Tööstushoone karkass
  – arvutusmudeli valik
  – konstruktsioonide ja materjali valik
  – jäikuse tagamine ja probleemsed kohad
  – kraana tala

11:15 – 11:45

Sirutuspaus

11:45 – 13:45

Koolitus jätkub

Andres Sokk,
ehitusinsener (tase 7), külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas

 • Mitmekordse karkasshoone eripärad ja jäikus
  – arvutusmudeli valik
  – konstruktsiooni valik
  – materjali valik).
 • Komposiitkonstruktsioonid

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud ehitus-, projekti- ja objektijuhid, ehitusinsenerid, arhitektid, ehitusalased konsultandid ja ekspertiisibüroode spetsialistid ning kõik teemast huvitunud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Uus lamekatuse standard- millele tähelepanu pöörata? (6,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.04

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas (12,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 02.05

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused (6 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 13.05

Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 31.05

Kõik oluline teedeehitusest ja kaevetöödest (6,3TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.06

Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 04.06

Kasutamisest teavitamise ja kasutusloa taotlemisega seotud probleemidest praktikas (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Ehitisregistri praktiline koolituspäev (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.08

Teekatendite projekteerimine (4,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09