Üldinfo

Toimumise kuupäev:
07.12.2022
Registreerimise lõpp:
06.12.2022
Kestvus:
3 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: Liitu sooduspakkumistega
209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 02. oktoobrini 149€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Äriühingu juhatuselt teabe nõudmine

Osalus kapitaliühingus on eelkõige seotud teatavate varaliste ootustega: nii osaühingu osanik kui ka aktsiaseltsi aktsionär soovivad esmajoones saada oma investeeringult dividende. Lisaks varalistele õigustele näeb seadus aktsiaseltsi aktsionärile ja osaühingu osanikule aga ette ka teist laadi õigusi ja üheks olulisemaks neist võib pidada õigust teada, mis ühingus toimub. Õigust saada ühingult teavet peetakse muude aktsionäri- ja osanikuõiguste mõistliku ja informeeritud teostamise oluliseks eelduseks. Teabeõigus moodustab olulise osa liikmesusõigusega kaasnevatest õigustest ja selle teostamise kaudu saab aktsionär (osanik) otsustada, kuidas ühes või teises küsimuses hääletada või millist vähemusõigust teostada.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktiline ülevaade nii aktsiaseltsi kui osaühingu juhatuselt teabe nõudmise õiguslikust raamistikust ning uuematest Riigikohtu lahenditest.

Koolitusel osalenu teab:

 • Millise teabega tutvumist võib osanik või aktsionär äriühingu juhatuselt nõuda;
 • Kas teabe saamise õigus laieneb ka äriühingu tütarühingute dokumentidele ja teabele;
 • Kuidas erineb osaniku ja aktsionäri teabe nõudmise õigus, st mis viisil on aktsionäri teabe nõudmise õigus osaühingu osaniku õigusega võrreldes piiratud;
 • Millisel viisil tuleb äriühingu juhatusel osaniku või aktsionäri teabenõue täita, sh kas osanikul on õigus nõuda dokumentide elektrooniliselt kättesaadavaks tegemist või dokumentidest (nt pildistades, skaneerides või koopiamasina abil) füüsiliste või elektrooniliste koopiate tegemist;
 • Millistel juhtudel on äriühingu juhatusel õigus osanikule või aktsionärile teabe andmisest keelduda;
 • Millised on osaniku või aktsionäri võimalused teabe andmisest keeldumine vaidlustada, kui juhatus teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldub;
 • Millega peab osanik või aktsionär arvestama, kui ta avaldab juhatuselt saadud dokumente või teavet ühinguvälistele kolmandatele isikutele.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

09:50 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Äriühingu juhatuselt teabe nõudmine

 • Äriühingu tegevuse kohta teabe saamise tähendus;
 • Teabenõude kohustatud subjekt;
 • Osaniku teabeõiguse ulatus, aeg ja koht;
 • Aktsionäri teabeõiguse ulatus, aeg ja koht;
 • Teabe ja dokumentidega tutvumise võimaldamise viis;
 • Dokumentide või teabega tutvumisest keeldumine;
 • Dokumentide või teabega tutvumisest keeldumise vaidlustamine;
 • Äriühingu dokumentide või teabe pahauskse avaldamise tagajärjed.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed ja kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Eveli Reitelmann
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi