Vispārīga informācija

Norises datums:
07.02.2018
Reģistrācijas beigas:
06.02.2018
Atrašanās vieta:
Tallink Hotel Riga (Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
189 € + PVN

Cena ar atlaidi 139 EUR + PVN.

Konference notiks krievu valodā ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā!

Igaunijas tirgū darbojas tūkstošiem uzņēmu, kuri īpašnieki ir no Latvijas.

Daudzi Latvijas uzņēmumi izskata iespēju ieiet Igaunijas tirgū. Nav noslēpums, ka Igaunijas nodokļu sistēma ir viena no vadošajām ne vien ES valstīs, bet arī visā pasaulē: Igaunijai ir liela pieredze elektronisko pakalpojumu jomā. Igaunijas Nodokļu – muitas departaments kopš 2000. gada praktizē elektronisko nodokļu deklarāciju iesniegšanu, elektroniskos muitas pakalpojumus, dokumentu pieņemšanu un apstrādi no dažādiem resursiem ar elektronisko sistēmu starpniecību utt. Daudzas ES valstis ievieš šādu sistēmu.

Taču 2017. gads bija ļoti „ražīgs” ar visdažādākajām nodokļu izmaiņām Igaunijā. No pagājušā gada novembra, jo tieši tad notika mūsu pirmā konference par šo tēmu, daudz kas ir mainījies. Spēkā stājusies vesela virkne kardinālu jauninājumu, daudzi vēl gaida savu kārtu un sāks darboties 2018. gadā.

 1. gadā lielas izmaiņas sagaida arī Latvijas nodokļu sistēmu.

Konferences mērķis: sniegt Latvijas uzņēmējiem, kuri strādā Igaunijā un tiem, kuriem tur ir savas filiāles, detalizētu pārskatu par to, kādas pamata izmaiņas sagaida nodokļu sistēmas Igaunijā un Latvijā no 2018. gada. Ko nozīmē nodokļu sistēmu unifikācija Baltijā, kura sāks darboties no 2018. gada 1. janvāra, un ko tā nesīs sev līdz? Paskaidrosim uzņēmējiem, ka daudzas izmaiņas būs radikālas un palīdzēsim tām sagatavoties.

Galvenās tēmas, kuras izskatīsim konferencē:

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 - 11:00

Kā šodien funkcionē Igaunijas nodokļu sistēma, Nodokļu sistēma Igaunijā 2017.-2018. gadā..

 • Likuma par apgrozījuma nodokli izmaiņas, kuras attiecas uz vieglo automašīnu izmantošanu.
 • Izmaiņas speciālās atlaides aplikšanai ar nodokli: izdevumi par darbinieku pārvadāšanu, dzīvošanu, izdevumu kompensāciju par personiskā transporta izmantošanu.
 • Darba devēja opcijas un izdevumi sportam. Speciālo atlaižu cena.
 • Kredītiestāžu avansa maksājumi, ienākuma nodoklis no izdotā aizdevuma.
 • Kas mainās dividenžu aplikšanā ar nodokļiem?
 • Ar nodokli neapliekamais ienākums un ienākuma nodokļa izmaiņas, kuras skar fizisko personu ienākuma aplikšanu ar nodokļiem.
 • Atvieglota fizisko personu ienākumu no uzņēmējdarbības aplikšana ar nodokļiem, uzņēmējdarbības konts.

11:00 - 12:00

Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Ienākuma nodokļa noteikšanas principi Latvijā un Igaunijā

 • Inga Pumpure

  Inga Pumpure

  profesionāla grāmatvede, kursu un semināru autore un lektore, finanšu konsultante, dažādu publikāciju par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti autore.

 • Aplikšanas ar ienākuma nodokli pamatprincipi Latvijā: peļņas reinvestēšana, peļņas sadale, dividendes.
 • Nodokļu likmes: situāciju salīdzinājums Igaunijā un Latvijā
 • Ar nodokli apliekamā bāze. Kā tas notiek Igaunija, kā tas notiek Latvijā.
 • Konkrēti piemēri
 • Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana: kas tiek aplikts ar nodokli (nesaistītie izdevumi utt.).  Konkrēti piemēri.
 • Nerezidenti ienākumu nodoklis. Kā tagad notiks savstarpējie norēķini starp Igauniju un Latviju?

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 13:45

Kā tika aprēķināts, ar nodokli neapliekamais minimums Igaunijā 2018. gadā.

 • Kā mainīsies ar nodokli neapliekamo ienākumu apjoms 2018. gadā?
 • Ar nodokli nepaliekamā ienākuma deklarēšana pēc formas TSD, gada nodokļu aprēķins fizisko personu ienākumu deklarācijā.
 • Kādas nodokļu izmaiņas 2018. gadā vēl ietekmēs deklarācijas sastādīšanu pēc formas TSD?

13:45 - 14:30

Uzņēmuma reģistrācija, uzņēmējdarbības sākšana un Igaunijas uzņēmējdarbības vides īpatnības

 • Īpatnības, kurām jāpievērš uzmanība, pirms komercdarbības veikšanas uzsākšanas un reģistrējot juridiskās personas Igaunijā.
 • Valdes locekļa pamata tiesības un pienākumi
 • Kompānijas vadošo personu personiskā atbildība kreditoru priekšā

14:30 - 15:15

Latvijas nodokļu sistēmas reformēšana. Sekas uzņēmējiem.

 • Fundamentālas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā no 2018. gada
 • Kā šīs izmaiņas ietekmēs Latvijas un Igaunijas tirgos strādājošos uzņēmējus
 • Nodokļu plānošanas praktiskie piemēri un rekomendācijas
 • Slēptie riski: ārzonas, nodokļu optimizācija. Piemēri no prakses

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Konferences
Lektoru skaits:
4
Mērķa grupa:
Latvijas uzņēmēji, kuri darbojas Igaunijā vai gatavojas izvērsties Igaunijas tirgū. Šo uzņēmumu īpašnieki, grāmatveži, finanšu direktori. Visi, kuriem saistībā ar ieņemamo amatu, ir jāzina, kāda izmaiņas notiks Igaunijas un Latvijas nodokļu sistēmās 2018. gadā.
Apmācību metodes:

Dažādu lektoru interaktīvās lekcijas, iesaistot auditoriju, konkrētu gadījumu izskatīšana un analīze, piemēru minēšana.

Atteikšanās noteikumi:

Atteikuma nosacījumi: 100% no apmaksātās summas tiek atgriezti tajā gadījumā, ja Jūs atteiksities no līdzdalības pasākumā minimums 20 dienas pirms tā sākuma, 50% no apmaksātās summas atgriežam tajā gadījumā, ja Jūs atteiksieties no līdzdalības pasākumā 10 dienas pirms tā sākuma. Ja Jūs atteiksieties no līdzdalības pasākumā mazāk kā 10 dienas pirms tā sākuma, mēs apmaksāto summu neatgriežam, un rēķins ir jāapmaksā

Visas problemātiskās situācijas puses atrisina savā starpā rakstveidā. Uz klientu pretenzijām Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus atbild 7 dienu laikā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina tiesā, saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.

Projekta vadītājs:
Oksana Kabrits
Ēdināšana:
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus rezervē sev tiesības, veikt izmaiņas programmā.