Palume Sul vastata alljärgnevatele küsimustele selleks, et olla kõrgeimat kvaliteeti pakkuv koolitusfirma Eestis.
Palun hinda viiepallisel skaalal, kus 1 on madalaim ning 5 kõrgeim hinne.

Palun anna konverentsile üldine hinnang
Palun hinda päevajuhti - Leelia Rohumaa
Palun hinda Janika Valliste ettekannet
Palun hinda Anu Einberg ettekannet
Palun hinda Marju Meejärv ettekannet
Palun hinda Heli Raidve ettekannet
Palun hinda Urmas Kaarlep ettekannet
Palun hinda Karin Madisson ettekannet
Palun hinda Katri Delimoge ettekannet
Mil määral eelistad saali konverentsi online-konverentsile?
Esinejate valik
Ettekannete sisu
Kas soovitaksid antud konverentsi ka kolleegile/sõbrale?
Kommentaarid/muud ettepanekud tulevikuks
Milliseid teemasid soovid kuulata järgmisel konverentsil?