Otsingu tulemused: mare teichmann

Otsingu tulemused

Lektor

prof emer. Mare Teichmann

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog; PE Konsult, juhataja

Mare Teichmann on psühholoogia emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja, tööstuspsühholoogia instituudi asutaja. Mare peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet, sh. tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks. Aastatel 1980–1989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur. 1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel: * Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992). * Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009). Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge'i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble'i Ülikoolis. Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Klienditeenindus kui konkurentsieelis – kuidas eristuda kõrgetasemelise teenindusega?

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kaasaegse klienditeeninduse olulised oskused ja stressijuhtimine: praktilised juhised kliendi rahulolu suurendamiseks ja professionaalseks suhtlemiseks

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas osutada kvaliteetset klienditeenindust ja tutvustada kaasaegse klienditeeninduse olulisi aspekte ja vajalikke oskusi ning anda praktilisi juhiseid,

21.11.2023

Salvestus: Klienditeenindus kui konkurentsieelis – kuidas eristuda kõrgetasemelise teenindusega?

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Salvestus: Klienditeenindus kui konkurentsieelis – kuidas eristuda kõrgetasemelise teenindusega?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas osutada kvaliteetset klienditeenindust ja tutvustada kaasaegse klienditeeninduse olulisi aspekte ja vajalikke oskusi ning anda praktilisi juhiseid,

21.11.2023

Salvestus: Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Salvestus: Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus, puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks peetakse psühholoogilist ja sotsiaalset laadi töökeskkonna ohutegureid,

25.08.2022 - 28.09.2023.2023

Hea juht on parem kui palk

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Hea juht on parem kui palk

Juhi roll, suhtumine ja hoiakud mõjutavad töösuhteid täna rohkem kui kunagi varem. Põhjus peitub selles, et kvalifitseeritud töötajad ei lähtu töökoha otsinguil või seal püsimisel pelgalt palganumbrist.

17.05.2023

Hea juht on parem kui palk

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Hea juht on parem kui palk

Juhi roll, suhtumine ja hoiakud mõjutavad töösuhteid täna rohkem kui kunagi varem. Põhjus peitub selles, et kvalifitseeritud töötajad ei lähtu töökoha otsinguil või seal püsimisel pelgalt palganumbrist.

23.09.2022

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus, puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks peetakse psühholoogilist ja sotsiaalset laadi töökeskkonna ohutegureid, mis võivad mõjutada tervist, töötulemust, tööga rahulolu ning sealhulgas põhjustada tööstressi.

25.08.2022

Hea juht on parem kui palk

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Hea juht on parem kui palk

Juhi roll, suhtumine ja hoiakud mõjutavad töösuhteid täna rohkem kui kunagi varem. Põhjus peitub selles, et kvalifitseeritud töötajad ei lähtu töökoha otsinguil või seal püsimisel pelgalt palganumbrist.

30.09.2021

Võtmeoskuste – suhtlemise ja loovuse arendamine

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Sotsiaalne intelligentsus ja loovus on tänases töökeskkonnas võtmeoskusteks

Suhtlemine ehk sotsiaalne intelligentsus seisneb võimes mõista teisi inimesi, aru saada, mida nad soovivad ja seda, kuidas nendega hästi läbi saada. Edukad müügimehed, poliitikud ja arstid on suure tõenäosusega inimesed,

08.06.2021

Kuidas jätta töö tööle kui kontor asub kodus?

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kuidas jätta töö tööle kui kontor asub kodus?

Töö- ja pereelu asuvad paljudel tänaseks ühes ruumis – kodus. Kodukontor annab üheltpoolt ehk aega rahulikumateks hommikuteks, kuid teisalt on kodus kogu aeg justkui tööaeg – tööpäev ei lõppe enne hilisõhtut.

21.04.2021

Digipädevuse tõstmise arenguprogramm

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tehnoloogia kiire areng on toonud kaasa paljude tööülesannete automatiseerimise ning digitaliseerimise, mis omakorda suurendab tööandja nõudmisi töötaja kvalifikatsioonile. Eeldatakse aina kõrgemat digivõimekust

13.04 - 08.06.2021

Eesti sekretäri ja juhiabi juubelikonverents 2020: Vaimustu tööst ning sära!

See on Eesti ainus sekretäri ja juhiabi konverents, mis toimub kõrgel tehnilisel tasemel ning õigel päeval, just siis kui maailmas tähistatakse administratiivtöötajate päeva.

Ärge jääge ilma erilisest kogemusest!

Meie konverentsi tehniliseks partneriks on Eventech, kes pani üles kaasaegse online telestuudio,

22.04.2020

Kuidas tulla toime toksilise (mürgise) töökeskkonnaga?

Tasuta webinar: Kuidas tulla toime toksilise (mürgise) töökeskkonnaga?

Enamikes töökeskkondades on vähemal või rohkemal määral toksilist õhkkonda, nagu nt intriigid, kuulujutud, konfliktid, emotsionaalsed „plahvatamised“, nartsissistlik käitumine, tahtlikud torked ja solvamised, diskrimineerimine ja lemmikute soosimine jms.

Töötades toksilises töökeskkonnas 40 tundi nädalas,

18.03.2020

Koolitus: Kuidas juhtida introverte arvestades uut juhtimistava?

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ajurünnakud, meeskonnatööd, pidev suhtlemine, erinevad rollid ja liigsed koosolekud on osade eestlaste jaoks õudusunenägu, kui arvestada, et umbes kolmandik meist on introverdid.

05.12.2019

Koolitus Tartus: Hea juht on parem kui palk

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Populaarne koolitus nüüd ka Tartus!

Töösuhted on ümber kujunemas ning lisaks tööandjale valivad kvalifitseeritud töötajad ka juhti. Palk ei motiveeri inimesi paremini töötama, küll aga on juhi isiksusel ja hoiakutel töötajate töörõõmule,

25.09.2019

Seminar: Tööandjate uus kohustus alates 01.01.2019 – psühhosotsiaalse ohutegurite mõõtmine ning riskide ennetamine

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Seoses 01.01.2019 jõustunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) muutustega on muutunud ka organisatsiooni kohustuslik töökeskkonna ja -ohutuse riskianalüüs.

Tööandjatel, sh personalitöötajatel on muutunud seaduse kohaselt kohustus mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid.

06.06.2019

Õppepäev personalitöötaja professionaalse arengu ning kompetentsi toetamiseks

Tööjõuturul on tiheneva konkurentsi tõttu hädavajalik end pidevalt täiendada, sest kiiresti muutuv keskkond nõuab üha tõhusamat ning süstemaatilisemat lähenemist personalijuhtimisele. Õppepäev on suunatud personalitöötaja professionaalse arengu toetamiseks.

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade kolmest olulisest personalitöö valdkonnast – tööelu kvaliteedist,

07.02.2019

Koolitus: Kuidas kliente mõjustada?

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi nõuandeid, kuidas mõjustamisvõtete efektiivne tundmine ja kasutamine aitab kliendi mõtteviisi soovitud suunas muuta. Lisaks täiendatakse teadmisi, kuidas suhelda kliendiga otse ning digitaalses maailmas.

Koolituse läbinu teab tõhusaid mõjustamisviise ja -nippe ning oskab toime tulla “raskete”

24.01.2019

Koolitus: Hea juht on parem kui palk

Töösuhted on ümber kujunemas ning lisaks tööandjale valivad kvalifitseeritud töötajad ka juhti. Palk ei motiveeri inimesi paremini töötama, küll aga on juhi isiksusel ja hoiakutel töötajate töörõõmule, tulemustele ning seeläbi ka ettevõtte tulemustele otsene mõju.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele praktilisi juhiseid sellest,

25.10.2018

Hommikuseminar: Tööandjate uus kohustus – psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine ning riskide ennetamine

Lähtuvalt 1. jaanuarist jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (nt tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks.

03.10.2018

Koolitus: Toimetulek tööpingetega

Tööstress on pingeseisund, mille on põhjustanud tööl esinevad stressorid ehk stressi põhjustajad. See on kogum emotsionaalseid, kognitiivseid, käitumuslikke ja füsioloogilisi reaktsioone, mida kutsuvad esile töö sisu, töökorraldus ja töökeskkonnas esinevad tegurid.

26.10.2017

Koolitus: Hea juht on parem kui palk

Töösuhted on ümber kujunemas ning lisaks tööandjale valivad juhti ka kvalifitseeritud töötajad. Palk ei motiveeri inimesi paremini töötama, küll aga on juhi isiksusel ja hoiakutel otsene mõju töötajate töörõõmule, tulemustele ning seeläbi ka ettevõtte tulemustele.

11.10.2017

KOOLITUS: Tööelu kvaliteet ja toimetulek tööstressiga

Viimastel aastatel on meie tööelus toimunud kiired muutused – töö on väljunud nii tööajast kui tööruumist ja töö tuleb pärast tööaja lõppu meiega koju kaasa. Me töötame ja suhtleme virtuaalses keskkonnas enam kui kunagi varem.

Oleme pidevas informatsiooni ülikülluses ja teisalt meile vajaliku informatsiooni puuduses.

19.03.2014

EESTI PERSONALITÖÖTAJATE KONVERENTS 2012: Finantsid personalijuhtimises

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt käesoleval sügisel  korraldatav konverents on kujundatud just personalitöötajate vajadusi ja huve silmas pidades.  Paljudes ettevõtetes on rahateemad personalitöös pigem finantsjuhtide ja raamatupidajate kui personalitöötajate pärusmaa. Oleme seisukohal, et personalitöö tegijad peavad olema oma valdkonna finantside juhtijad ning omama täielikku ülevaadet,

15.11.2012

KOOLITUS: Kuidas kliente mõjustada?

Koolituse käigus õpitakse tundma efektiivseid mõjustamisvõtteid, mille kasutamine aitab kliendi mõtteviisi soovitud suunas muuta. Lisaks täiendatakse teadmisi kliendisuhtluse põhitõdedest.

Koolituse viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor Mare Teichmann.

Koolitusele on oodatud kliendihaldurid, teenindusjuhid, müügijuhid, ostujuhid jt. kes soovivad kliendi käitumist enam tundma õppida.

30.10.2012